ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 172 εκατ. η κερδοφορία του ΟΠΑΠ για το 2016

30s21opap

Οριακή μεταβολή στα έσοδα και κάμψη κερδών παρουσίασε ο όμιλος ΟΠΑΠ πέρυσι σύμφωνα με τα αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε στις 31/12/2016. Παράλληλα, οι μέτοχοι αναμένεται να λάβουν γενναίο μέρισμα 191 εκατ. ευρώ ή 0,6 ευρώ ανά μετοχή.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της περασμένης χρήσης, τα έσοδα του ομίλου ΟΠΑΠ για το σύνολο της χρονιάς αποδείχθηκαν ανθεκτικά, ενώ τα κέρδη, όπως είχε διαφανεί και κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στα προηγούμενα τρίμηνα, παρουσίασαν κάμψη, κυρίως λόγω της αύξησης της φορολογίας των παιγνίων.

Συγκεκριμένα, οι μεικτές εισπράξεις του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,23 δισ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 0,6%. Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) παρουσίασαν κάμψη 0,2% στα 1,4 δισ. ευρώ και τα καθαρά έσοδα, μετά τη φορολογία και τις προμήθειες των πρακτόρων, διαμορφώθηκαν στα 573 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 8,4%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) του ομίλου ΟΠΑΠ διαμορφώθηκαν σε 307,5 εκατ ευρώ ή κατά 18,4% μειωμένα σε σχέση με το 2015, και τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 172 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17,7%.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, η αύξηση της φορολογίας παιγνίων (GGR Tax) στο 35% από 1/1/2016 ήταν ο βασικός παράγοντας που επηρέασε την κερδοφορία του. Ειδικότερα, όπως επισημαίνει τα κέρδη EBITDA επλήγησαν κατά 58 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη κατά 41 εκατ. ευρώ. Χωρίς τη μεταβολή του συντελεστή GGR Tax, η κάμψη στη λειτουργική κερδοφορία του θα ήταν μειωμένη κατά 3%, ενώ τα καθαρά κέρδη, πρακτικά τα ίδια με εκείνα του 2015.

«Παρά τις συνεχιζόμενες οικονομικές προκλήσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζονται στη συρρίκνωση του ΑΕΠ στο τέταρτο τρίμηνο, οι επιδόσεις του ΟΠΑΠ το 2016 ήταν σύμφωνες με τις προσδοκίες μας», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Ντάμια Κόουπ. «Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) για το έτος», πρόσθεσε, «παρέμειναν στα ίδια επίπεδα και παρόλο που επιβαρυνθήκαμε σημαντικά από τον αυξημένο συντελεστή συμμετοχής του ελληνικού Δημοσίου σε αυτά, οι οικονομικές μας επιδόσεις παρέμειναν ανθεκτικές». Ο κ. Κόουπ εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για το μέλλον, αφού όπως υποστήριξε το 2017 θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση του οράματος για το 2020. Προς την κατεύθυνση αυτή, συμβάλλει η ομαλή ανάπτυξη του έργου των παιγνιομηχανών (VLTs). Μέχρι σήμερα, 50 καταστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία, λειτουργώντας 1.271 μηχανές, ενώ στο επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, θα διπλασιαστεί ο αριθμός των καταστημάτων και των λειτουργούντων μηχανών VLTs στο εσωτερικό τους.

Η αισιοδοξία της διοίκησης του ΟΠΑΠ διακρίνεται και από το γενναίο μέρισμα προς τους μετόχους. Η διοίκηση θα προτείνει τη διανομή 0,6 ευρώ ανά μετοχή στην επόμενη τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης. Με δεδομένο ότι πέρυσι διανεμήθηκε προμέρισμα 0,12 ευρώ και ειδικό μέρισμα 0,57 ευρώ, το συνολικό μέρισμα για τη χρήση του 2016 διαμορφώνεται σε 1,29 ευρώ ανά μετοχή ή σε 411 εκατ. ευρώ. Το ειδικό μέρισμα αφορούσε τη διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων.