ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

42,3 εκατ. τα κέρδη της Alpha Bank το 2016

31s21stoixeistrapalpha

Ισχυρή βελτίωση μεγεθών σε όρους κεφαλαιακής επάρκειας, ποιότητας δανείων και ρευστότητας παρουσίασε το 2016 ο όμιλος Alpha Bank, πετυχαίνοντας παράλληλα την επιστροφή στην κερδοφορία.

Αναλυτικότερα, η περυσινή χρονιά έκλεισε με καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,37 δισ. ευρώ το 2015. Τα λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,8%, ενώ τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν κατά 3,3% οδηγώντας τα κύρια αποτελέσματα, πριν από προβλέψεις, στο 1,19 δισ. ευρώ (+6%). Η βελτίωση της εικόνας στο μέτωπο των «κόκκινων» δανείων επέτρεψε τη μείωση των προβλέψεων κατά 60,9%, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιστροφή σε κερδοφορία. Στο δ΄ τρίμηνο τα κέρδη ανήλθαν στα 47,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο το αποτέλεσμα προ φόρων για το 2016 έκλεισε οριακά αρνητικά (-9,7 εκατ. ευρώ).
Κατά το δ΄ τρίμηνο του 2016, τα δάνεια σε καθυστέρηση μειώθηκαν κατά 225 εκατ. ευρώ (μετά την προσαρμογή λόγω της αποχώρησης στη Σερβία), έναντι αύξησης 77 εκατ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο. Στην Ελλάδα, ο δείκτης καθυστερήσεων μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης (μ.β.) σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο και ανήλθε σε 38%. Ωστόσο αύξηση κατά 97 εκατ. σημείωσαν τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, με τον αντίστοιχο δείκτη να ανέρχεται σε 53,7%.

Σε ετήσια βάση πάντως τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα υποχώρησαν κατά 77%. Ο δείκτης κάλυψης των καθυστερήσεων από προβλέψεις ανήλθε σε 69%, ενώ, αν συνυπολογιστούν και οι εξασφαλίσεις, ο συνολικός δείκτης κάλυψης φτάνει το 125%. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Alpha, κατά το δ΄ τρίμηνο σημειώθηκε σημαντική αύξηση καταθέσεων κατά 1,4 δισ. ευρώ, τάση όμως που αντιστράφηκε εν μέρει στις αρχές του 2017, λόγω εποχικότητας αλλά και αβεβαιότητας ως προς την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Η χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες μειώθηκε περαιτέρω το δ΄ τρίμηνο 2016 κατά 2,5 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε στα 18,3 δισ., αποτέλεσμα των εισροών καταθέσεων, της μείωσης του επενδυτικού χαρτοφυλακίου και της ολοκλήρωσης συναλλαγής τιτλοποιήσεως δανείων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. H χρηματοδότηση μέσω του Εκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας (ELA) διαμορφώθηκε στα 13,2 δισ. ευρώ, μειωμένη κατά 6,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Στελέχη της τράπεζας υπογραμμίζουν την ισχυρή κεφαλαιακή βάση της Alpha Bank: η κεφαλαιακή θέση ενισχύθηκε κατά 30 μ.β. σε τριμηνιαία βάση Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,1%, ενώ λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίδραση από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία ο δείκτης διαμορφώθηκε σε 17,3% (+50 μ.β.). Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 8,7 δισ. ευρώ, τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, και η λογιστική αξία ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 5,66 ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα του 2016, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Δημήτριος Μαντζούνης τόνισε: «Το 2016 επιτύχαμε κερδοφόρο αποτέλεσμα, παρά τις υψηλές προβλέψεις 1,2 δισ. ευρώ για την κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Οσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού μας χαρτοφυλακίου, σημειώθηκε σημαντική αποκλιμάκωση των νέων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων, ενώ θέσαμε τους στόχους για τη μείωση του συνόλου τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, καθώς και η πλήρης και ορθή εφαρμογή των αναμενομένων μεταρρυθμίσεων που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο διαχειρίσεως των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλει σημαντικά η άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως».