ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών σημείωσε η Τράπεζα Πειραιώς το 2016

Βελτίωση μεγεθών σημείωσε η Τράπεζα Πειραιώς το 2016

Θετική ήταν η εικόνα των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς για τη χρήση του 2016 στους δείκτες ποιότητας ενεργητικού, ρευστότητας και τελικού αποτελέσματος, βελτίωση που αποδίδεται στη σταθεροποίησης της εγχώριας οικονομίας και της αποτελεσματικής υλοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσης.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα το 2016, η τράπεζα πέτυχε τη μείωση των δανείων σε καθυστέρηση κατά 2,5 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και κατά 3,1 δισ. ευρώ από το ιστορικά υψηλό σημείο του Σεπτεμβρίου 2015, ενώ σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα μειώθηκαν κατά 700 εκατ. ευρώ ετησίως και κατά 1,6 δισ. ευρώ από το υψηλό του Σεπτεμβρίου 2015. Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 3 δισ. ευρώ, βελτίωση που, σε συνδυασμό και με άλλες θετικές εξελίξεις στην οικονομία, επέτρεψε τη μείωση της εξάρτησης από τον μηχανισμό έκτακτης ρευστότητας ELA κατά 5 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2015. Τα ισχυρά σημάδια βελτίωσης στο μέτωπο των μη εξυπηρετούμενων δανείων επέτρεψαν στην τράπεζα να μειώσει σημαντικά τις προβλέψεις (-71%) επιτρέποντας την επιστροφή σε κέρδη ύψους 74 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, έπειτα από πολλά χρόνια μεγάλων ζημιών.

Δραστική μείωση ζημιών

Σε ενοποιημένο επίπεδο η Πειραιώς μείωσε δραστικά τις ζημίες σε 168 εκατ. ευρώ από -2,93 δισ. ευρώ το 2015, ενώ μετά τους φόρους το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε οριακά αρνητικά -4 εκατ. ευρώ (έναντι -1,8 δισ. το 2015).

Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (Common Equity Tier 1) του ομίλου διαμορφώθηκε στο τέλος Δεκεμβρίου 2016 σε 17,0% και με πλήρη εφαρμογή του πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, o δείκτης ανήλθε στο 16,2%. Στο τέλος 2016 τo σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε 9.824 εκατ. ευρώ, έναντι 10.021 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Σημειώνεται ότι κατά το 3μηνο 2016, τα κεφάλαια επιβαρύνθηκαν από την πληρωμή του τόκου (118 εκατ. ευρώ) των μετατρέψιμων ομολογιών (CoCos) ύψους 2.040 εκατ. ευρώ.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Γ. Χατζηνικολάου δήλωσε: «Το 2016 ήταν ένα κομβικό έτος για την Τράπεζα Πειραιώς. Σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, η χρονιά σηματοδότησε τη σταθεροποίηση των επιδόσεων της τράπεζας, ειδικά κατά το δεύτερο μισό του έτους, όταν οι συνθήκες της αγοράς το επέτρεψαν. Η ρευστότητα και η ποιότητα του ενεργητικού βελτιώθηκαν, όπως και η πορεία των καθαρών αποτελεσμάτων. Σε θεσμικό επίπεδο, η χρονιά χαρακτηρίσθηκε από τη δομική αλλαγή της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας, σε εφαρμογή των βέλτιστων διεθνών πρακτικών και των εποπτικών κανόνων. Mε την εκλογή του κ. Χρήστου Μεγάλου ως διευθύνοντος συμβούλου της τράπεζας ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκλογής του νέου διευθύνοντος συμβούλου, υλοποιώντας ένα μείζονος σημασίας βήμα για το νέο πλαίσιο διακυβέρνησης της τράπεζας».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ομίλου κ. Γ. Πουλόπουλος σημείωσε: «Παρά την αρνητική πορεία των πρώτων μηνών του 2017 για την ελληνική τραπεζική αγορά, που προσομοιάζει με την αντίστοιχη των αρχών του 2016, η διοικητική ομάδα της τράπεζας παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη για την επίτευξη των στόχων του 2017, για περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας, της ποιότητας ενεργητικού και επίτευξη κερδοφορίας».

Οριακή μείωση του επιτοκίου καταθέσεων

Οριακή μείωση σημείωσε τον Φεβρουάριο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων και διαμορφώθηκε στο 0,31% έναντι 0,32% τον Ιανουάριο. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΤτΕ, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο 0,09%, ενώ το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά διαμορφώθηκε στο 0,67% (από 0,69%). Την ίδια περίοδο το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 34 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,52% από 4,86% τον Ιανουάριο. Για τα στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο ανήλθε στο 2,67% (από 2,57%), ενώ για επιχειρηματικά δάνεια έως 250.000 ευρώ στο 5,17% (από 5,27) και για δάνεια 250.000 έως 1 εκατ. ευρώ στο 4,79% (από 5,01%).