ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περιορισμός ζημιών για τη Viohalco στη διάρκεια του 2016

periorismos-zimion-gia-ti-viohalco-sti-diarkeia-toy-2016-2183471

Στα 3,113 δισ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2016, μειωμένος κατά 5%, έναντι 3,275 δισ. ευρώ, το 2015. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο των Βρυξελλών (Euronext) και της Αθήνας «η αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλους τους κλάδους, με την εξαίρεση του κλάδου καλωδίων, αντισταθμίστηκε από την πτώση κατά 11% της μέσης τιμής χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και την πτώση κατά 3% στην τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου». Η μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων κατεγράφη στους κλάδους χάλυβα και σωλήνων χάλυβα. Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο όμιλος εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους ύψους 6,930 εκατ. ευρώ την παρελθούσα οικονομική χρήση έναντι επίσης ζημιών 63,400 εκατ. ευρώ το 2015. Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 6%, από 2,331 δισ. ευρώ το 2015, στα 2,478 δισ. ευρώ το 2016, κατά κύριο λόγο, εξαιτίας του υψηλότερου δανεισμού κατά 64 εκατ. ευρώ.

Ο δανεισμός των εταιρειών της Viohalco ανέρχεται στα 1,699 δισ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες (ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό) και ποσοστό 10% έχει χορηγηθεί από διεθνείς τράπεζες και υπερεθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο συνολικός δανεισμός αποτελείται κατά 47% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 53% από βραχυπρόθεσμα. Η κύρια θυγατρική στον κλάδο αλουμινίου ο όμιλος Ελβάλ επένδυσε 37,5 εκατ. στο πλαίσιο του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος. Μέρος του προγράμματος ολοκληρώθηκε το 2016, οδηγώντας σε επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα και ενισχυμένες δυνατότητες για διαφοροποιημένα προϊόντα. Η αξιοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας επέφερε αυξημένους όγκους κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η νεοσυσταθείσα γερμανική εταιρεία UACJ ELVAL Heat Exchanger Materials GmbH ξεκίνησε την εμπορική διάθεση προϊόντων για υλικά εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η βρετανική θυγατρική Bridgnorth Aluminium ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των μηχανολογικών εργασιών που συνδέονταν με το σημαντικό πρόγραμμα επέκτασής της και τη νέα γραμμή τελικής επεξεργασίας φύλλων λιθογραφίας, ενώ πιστοποιήθηκε η μονάδα έλασης εν ψυχρώ από τους πελάτες.