ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εξαγορά Metropolitan από Hellenic Healthcare

exagora-metropolitan-apo-hellenic-healthcare-2183452

Χωρίς να ανακοινωθεί το ύψος του τιμήματος, υπεγράφη η εξαγορά του Νοσοκομείου Metropolitan στο Νέο Φάληρο από την Hellenic Healthcare η οποία αποτελεί όχημα που ελέγχεται από τον διεθνή διαχειριστή κεφαλαίων CVC Capital Partners. Οπως αναφέρεται σε χθεσινή ανακοίνωση, «οι μεγαλύτεροι μέτοχοι και ιδρυτές του Metropolitan, κύριοι Βασίλειος Θεοχαράκης και Δημήτριος Σπυρίδης, θα επανεπενδύσουν στην Hellenic Healthcare σαν σημαντικοί μέτοχοι μειοψηφίας, και θα συνεχίσουν να ηγούνται της εταιρείας σαν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, αντίστοιχα».

Το fund CVC Capital Partners με έδρα στο Λουξεμβούργο είχε εκδηλώσει εδώ και καιρό έντονο ενδιαφέρον για εξαγορές και δραστηριοποίηση στον κλάδο της περίθαλψης, βολιδοσκοπώντας την εγχώρια αγορά. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια παγκοσμίως, έχοντας μέχρι τώρα πραγματοποιήσει πάνω από 300 τοποθετήσεις παγκοσμίως. Διαχειρίζεται περίπου 80 δισ. δολάρια, τα οποία έχουν επενδυθεί σε τοποθετήσεις στην Ευρώπη και την Ασία σε χρηματοοικονομικά, επενδυτικά και αναπτυξιακά funds. Συνολικά, ο όμιλος CVC διαχειρίζεται πάγια άνω των 52 δισ. δολαρίων.

Οπως αναφέρουν όσοι γνωρίζουν καλά τον κλάδο των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, το μεγάλο πλεονέκτημα του νοσοκομείου είναι η κομβική του θέση στην παραλιακή λεωφόρο στο Νέο Φάληρο, αλλά και το γεγονός πως αύξανε σταθερά την πελατειακή του βάση. Οπως δείχνουν τα τελευταία δημοσιοποιημένα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2015, ο κύκλος εργασιών σε ενοποιημένη βάση ανήλθε στα 101,5 εκατ. ευρώ, έναντι 84,1 εκατ. το 2014. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου στο τέλος του 2015 έφταναν τα 86,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός δανεισμός ήταν 33 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2015 απασχολούσε 958 άτομα.