ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 57,7 εκατ. ευρώ τα προ φόρων κέρδη για Εθνική Ασφαλιστική

sta-57-7-ekat-eyro-ta-pro-foron-kerdi-gia-ethniki-asfalistiki-2183943

Κέρδη προ φόρων 57,7 εκατ. ευρώ παρουσίασε η Εθνική Ασφαλιστική για τη χρήση του 2016. Η μείωση σε σχέση με τη χρήση του 2015, κατά την οποία η κερδοφορία είχε διαμορφωθεί στα 76,7 εκατ. ευρώ, αποδίδεται κυρίως στον σχηματισμό αυξημένων τεχνικών αποθεμάτων για τον κλάδο ζωής και στα μειωμένα έσοδα επενδύσεων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα τεχνικά αποθέματα επάρκειας του κλάδου ζωής αυξήθηκαν κατά 45,4 εκατ. ευρώ και είναι αποτέλεσμα της πιο συντηρητικής προσέγγισης λόγω των απαιτήσεων του νέου εποπτικού πλαισίου (Solvency II), στο πλαίσιο του στόχου για θωράκιση της εταιρείας έναντι χρηματοοικονομικών και άλλων κινδύνων, καθώς και της περαιτέρω ενίσχυσης της αξιοπιστίας της έναντι των ασφαλισμένων της.

Η επίτευξη παραγωγικής κερδοφορίας το 2016 συνετέλεσε στην περαιτέρω ενίσχυση των εποπτικών κεφαλαίων της Εθνικής Ασφαλιστικής, τα οποία αυξήθηκαν κατά 14,6% και ανήλθαν σε 571,6 εκατ. ευρώ έναντι 499 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2015. Ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ βελτιώθηκε σε 169% έναντι 118%, με χρήση μεταβατικών μέτρων, κατά τις αντίστοιχες ημερομηνίες. Η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων της Εθνικής Ασφαλιστικής κατά το 2016 ανήλθε σε 577,7 εκατ. ευρώ έναντι 609,6 εκατ. ευρώ το 2015 λόγω της μειωμένης παραγωγής των εφάπαξ προϊόντων ζωής και του κλάδου αυτοκινήτου. Συγκεκριμένα, για τον κλάδο ζωής και τον κλάδο γενικών ασφαλειών η συνολική παραγωγή κατά το 2016 ανήλθε σε 402,2 εκατ. ευρώ και 175,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Από τον Ιούνιο του 2016 διατίθεται μέσω του δικτύου της τράπεζας το νέο προϊόν εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ+», το οποίο περιλαμβάνει εγγυημένη απόδοση και ασφάλεια ζωής. Το προϊόν αυτό αντικατέστησε το παλαιότερο «Εθνική Εφάπαξ» που είχε διακοπεί τον Ιούνιο του 2015 λόγω επιβολής περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων, σημειώνοντας σημαντική παραγωγή σε ένα εξάμηνο, ύψους 55,2 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Ασφαλιστική ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Τράπεζας της Ελλάδος για την ανάληψη μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής της International Life. Η απόφαση είναι συνεπής με τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό της εταιρείας και την προσήλωσή της στον θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης.

Αξιοσημείωτη επίσης είναι η συμβολή του δικτύου συνεργατών της εταιρείας, του οποίου η συνεισφορά, για το 2016, ως ποσοστό επί της συνολικής παραγωγής του κλάδου ζωής και γενικών ασφαλίσεων ανήλθε σε 48% και 19,4%, αντίστοιχα. Η νέα παραγωγή του κλάδου ζωής μέσω του δικτύου συνεργατών διαμορφώθηκε σε 27,6 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 23,4% σε σχέση με το 2015, με την αύξηση να αποδίδεται στη διάθεση νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων, καθώς και στη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου επιτυχημένου νοσοκομειακού προϊόντος Full.