ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κατά 40,44% αυξήθηκαν τα ενοποιημένα κέρδη του ομίλου Flexopack

kata-40-44-ayxithikan-ta-enopoiimena-kerdi-toy-omiloy-flexopack-2184169

Στο ύψος των 5,188 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας της εισηγμένης «Flexopack» έναντι 3,694 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης χρήσης του 2015, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 40,44%. Aντίστοιχα ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών την παρελθούσα χρήση ανήλθε σε 70,251 εκατ. ευρώ, έναντι 61,201 εκατ. ευρώ το 2015.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας ο τζίρος το 2016 έφθασε τα 67,416 εκατ. ευρώ, έναντι 62,271 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε επίπεδο ομίλου σε 11,371 εκατ. ευρώ, έναντι 9,196 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,65% και σε εταιρικό επίπεδο σε 11,651 εκατ. ευρώ έναντι 9,765 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 19,31%.

Η διοίκηση της «Flexopack» δεν θα διανείμει μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2016. Οπως εξηγεί η διοίκηση μέσω της ετήσιας οικονομικής έκθεσης: «Στην παρούσα χρονική στιγμή προτεραιότητα είναι η διατήρηση και ει δυνατόν η ενίσχυση της τρέχουσας ρευστότητας, ώστε να μην υπάρξει οιοδήποτε χρηματοδοτικό κενό στην υλοποίηση του εν εξελίξει επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας και του ομίλου, το οποίο στοχεύει στην περαιτέρω διείσδυσή του σε νέες αγορές, μέσω της ενίσχυσης των παραγωγικών του εγκαταστάσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (Πολωνία, Αυστραλία)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η «Flexopack» με σκοπό την επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων προέβη τον Ιανουάριο του 2015 στην αγορά ενός οικοπέδου, το οποίο είναι όμορο με τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της στη θέση Τζήμα του Δήμου Κορωπίου, συνολικής εκτάσεως 9.904 τ.μ., προκειμένου να προχωρήσει στην κατασκευή βιομηχανικού κτιρίου. Η κατασκευή του κτιρίου, που θα είναι διώροφο μετά υπογείου και θα περιλαμβάνει χώρους παραγωγής, αποθηκευτικούς και γραφεία συνολικής εκτάσεως 6.975 τ.μ., ξεκίνησε με εντατικούς ρυθμούς το τελευταίο τρίμηνο της χρήσεως 2016, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί στα τέλη του τρέχοντος έτους 2017.Το νέο αυτό κτίριο, μετά την αποπεράτωση και έναρξη της λειτουργίας του, αναμένεται να ενισχύσει την παραγωγική δυναμικότητα της εισηγμένης.