ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως Ιούνιο 2018 η πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Εως Ιούνιο 2018 η πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ

Σχέδιο πώλησης του 40% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ μέχρι τον Νοέμβριο και ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τον Ιούνιο του 2018 προβλέπει το συμπληρωματικό μνημόνιο για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Για τον ΑΔΜΗΕ προβλέπεται ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσχισης μέχρι τέλος Μαΐου και σε διαφορετική περίπτωση ενεργοποίηση της ρήτρας για την πώληση του 100% τη εταιρείας. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σφιχτό χρονοδιάγραμμα η επίτευξη του οποίου θα κριθεί από το εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκληρώσει εγκαίρως την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ που τις έχει σταλεί από τη ΡΑΕ, υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς με τη συμμετοχή σε ποσοστό 24% της κινεζικής State Grid.

Σε ό,τι αφορά στη μείωση των μεριδίων της ΔΕΗ μέσω των ΝΟΜΕ (δημοπρασίες ισχύος), το κείμενο του συμπληρωματικού μνημονίου προβλέπει ποσοστό 16% για το 2017, επαναδημοπράτηση ποσοτήτων προηγούμενων ετών για το 2018 και το 2019, καθώς και πιο στενούς μηχανισμούς παρακολούθησης της πορείας των δημοπρασιών και της μείωσης των μεριδίων της ΔΕΗ. Προβλέπονται επίσης δεσμεύσεις της ελληνικής πλευράς για τη λήψη μέτρων καταπολέμησης του φαινομένου των ρευματοκλοπών, καθώς και σχέδιο δράσης για τη μείωση των ανεξόφλητων οφειλών της ΔΕΗ με εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών από την επιχείρηση. Σε ό,τι αφορά στις ΥΚΟ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας), προβλέπει την εκκαθάριση του σχετικού λογαριασμού από το 2012 και μέχρι τον Ιούλιο του 2017 και ανάκτηση του ποσού που πρέπει να εισπράξει η ΔΕΗ με ορίζοντα το 2020.

Για τα ΑΠΕ, προβλέπει μηδενισμό του σωρευτικού λογιστικού προηγούμενων ετών του σχετικού λογαριασμού καθώς και του ελλείμματος του τρέχοντος έτους μέχρι το τέλος του 2017. Ο μηδενισμός των ελλειμμάτων θα λάβει υπόψη του τον μηχανισμό προσαρμογής που νομοθετήθηκε τον Δεκέμβριο του 2016 (τέλος προμηθευτή) και τις προσαρμογές που εφαρμόζονται από την 1η Δεκεμβρίου 2017. Η ΡΑΕ ανά τρίμηνο θα παρακολουθεί την εξέλιξη του λογαριασμού ΑΠΕ και όταν διαπιστώνονται αποκλίσεις σε σχέση με τις προβλέψεις άνω των 15 εκατ. ευρώ θα προχωράει σε αυτόματη αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ για να καλυφθεί το έλλειμμα.

Σχετικά με την αγορά του φυσικού αερίου, προβλέπεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του 66% του ΔΕΣΦΑ μέχρι το τέλος του έτους. Στο κείμενο αναφέρεται ρητά, επίσης, ότι θα διατεθούν προς πώληση δύο πακέτα μετοχών και συγκεκριμένα το 31% που ελέγχεται από το ΤΑΙΠΕΔ και το 35% που ελέγχεται από τα ΕΛΠΕ μέσω της συμμετοχής τους στη ΔΕΠΑ.