1η έρευνα για το Customer Experience στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

1η έρευνα για το Customer Experience στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα

1' 12" χρόνος ανάγνωσης

Ειδικά για το Athens, 3RD Customer Experience Festival που θα υλοποιηθεί από τη Secret Key στις 25 Μαϊου, σχεδιάζει και υλοποιεί η Focus Bari την 1η έρευνα στην Ελλάδα μεταξύ επαγγελματιών για την εμπειρία του πελάτη.

Η Άννα Καραδημητρίου, Αντιπρόεδρος της εταιρίας Focus Bari, πιστοποιημένη από την Satmetrix® ως NPS2 Certified Associate και έχοντας στην ευθύνη της τις εξειδικευμένες περιοχές του Customer Experience & Innovation θα παρουσιάσει στις 25 Μαϊου αποτελέσματα της Β2B έρευνας που απαντάνε σε ερωτήματα, όπως τα ακόλουθα:

  • Πώς αντιλαμβάνονται οι εταιρίες στην Ελλάδα σήμερα το Customer Experience και την σημαντικότητά του για την υγεία, επιτυχία και ανάπτυξή τους;
  • Επενδύουν οι εταιρίες στην Ελλάδα σήμερα στο Customer Experience και με ποιο τρόπο;
  • Πως είναι οργανωμένες, υπάρχουν εξειδικευμένες διευθύνσεις CX ή όχι, και ποιες άλλες διευθύνσεις εμπλέκονται /συνεργάζονται για το transformation του οργανισμού προς την customer centric εποχή;
  • Ποιες οι κύριες ενέργειες & δράσεις για την δημιουργία υψηλού Customer Experience  στην Ελλάδα σήμερα, σε ποιο βαθμό γίνονται από την εταιρία εσωτερικά, σε ποιο βαθμό μέσω εξωτερικών συνεργασιών
  • Πόσο ικανοποιημένοι ή όχι είναι σήμερα οι Ελληνικοί οργανισμοί από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες του τομέα Customer Experience;  Από ποιους και με ποιες προϋποθέσεις  προσδοκούν τις επιθυμητές τους λύσεις;
  • Πως παρακολουθούν οι εταιρίες τα KPI’s αλλά και το ROI στο Customer Experience, ποιοι οι βασικοί δείκτες & ποια τα αποτελέσματα στην Ελληνική αγορά σήμερα;

Τα στελέχη που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην έρευνα μπορούν να επισκέπτονται το www.customerexperiencesociety.com  για να απαντήσουν στα καυτά ερωτήματα.