ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι μεγάλοι χαμένοι των τροφίμων από την πτώχευση «Μαρινόπουλου»

06s22marinopoulos
06s10mar

Βαριά έριξε τη σκιά της στα οικονομικά αποτελέσματα των βιομηχανιών τροφίμων για τη χρήση του 2016 η υπόθεση «Μαρινόπουλος». Η αρνητική επίδραση δεν ήταν μόνο η άμεση, η προφανής, αυτή που προέκυψε δηλαδή από τη διαγραφή του 50% των απαιτήσεων που είχαν οι εταιρείες – προμηθευτές από τη «Μαρινόπουλος». Οι πωλήσεις τους υποχώρησαν αφενός διότι τα προϊόντα τους έπαψαν να είναι στα ράφια του μεγαλύτερου έως τότε δικτύου λιανικής και αφετέρου διότι ενισχύθηκαν οι πιέσεις από τους υπόλοιπους λιανεμπόρους για την παροχή μεγαλύτερων εκπτώσεων.

Αν και για το 2017 εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία, δεδομένου του γεγονότος ότι πλέον το δίκτυο της «Μαρινόπουλος» ανήκει στον όμιλο Σκλαβενίτη, δεν είναι λίγοι οι προμηθευτές που διατυπώνουν έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις από την περαιτέρω συγκέντρωση στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων. Οι οικονομικές εκθέσεις των εισηγμένων δίνουν το στίγμα που επικρατεί στον κλάδο, τόσο σε επίπεδο οικονομικών αποτελεσμάτων όσο και στο επίπεδο των σχέσεων που διαμορφώνονται πλέον στην αγορά.

Ενας από τους μεγάλους χαμένους της υπόθεσης «Μαρινόπουλου» είναι η Marfin Investment Group (MIG). Οι ενοποιημένες πωλήσεις του ομίλου το 2016 ανήλθαν σε 1,10 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 3% έναντι του 2015, η οποία αποδίδεται στην οικονομική έκθεση στη διακοπή εργασιών της αλυσίδας Μαρινόπουλος και στη μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των νοικοκυριών. Τα αποτελέσματα του ομίλου έχουν επιβαρυνθεί με περίπου 15 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 14 εκατ. ευρώ αφορούν την απομείωση από τα υπόλοιπα απαιτήσεων της Vivartia από τη «Μαρινόπουλος» και κάτι λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ απομείωση από τα υπόλοιπα απαιτήσεων της Singularlogic από τη «Μαρινόπουλος».

Η Creta Farm, 2,5 χρόνια μετά τη συμφωνία με τις τράπεζες για την αναδιάρθρωση του δανεισμού της, βρίσκεται εκ νέου σε συζητήσεις με τους πιστωτές της για τη μετάθεση δόσεων κεφαλαίου και για τη μη τήρηση των χρηματοοικονομικών δεικτών και λοιπών υποχρεώσεων. Στην ετήσια οικονομική έκθεσή της για το 2016 αποδίδει την προσφυγή εκ νέου σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της στην απομείωση των απαιτήσεων από τη «Μαρινόπουλος» κατά 50% (4,4 εκατ. ευρώ) και στην καθυστέρηση διακανονισμού του υπολοίπου ποσού της απαίτησης, γεγονότα που όπως αναφέρει «έχουν προκαλέσει συγκυριακή επίδραση στις πωλήσεις, στα αποτελέσματα και κατ’ επέκταση στο κεφάλαιο κίνησης του ομίλου».

Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο επέδρασε ειδικά στον κύκλο εργασιών, πέραν των λειτουργικών κερδών, η κατάρρευση της «Μαρινόπουλος» είναι η εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ. Ο τζίρος της εταιρείας υποχώρησε κατά 7,53% ή κατά 12,84 εκατ. ευρώ το 2016 σε σύγκριση με το 2015, εξέλιξη που η ΕΛΓΕΚΑ αποδίδει στη διακοπή της συνεργασίας της με τη «Μαρινόπουλος» στα μέσα του 2015. Η ίδια επίσης υποστηρίζει ότι η λειτουργική της κερδοφορία που το 2016 διαμορφώθηκε σε 1,057 εκατ. ευρώ, χωρίς την αρνητική επίδραση της «Μαρινόπουλος» θα διαμορφωνόταν σε 2,57 εκατ. ευρώ.

Το «κούρεμα» των απαιτήσεών της από τη «Μαρινόπουλος» και οι πιέσεις από τους λιανεμπόρους επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα της «Καραμολέγκος». Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση της εταιρείας «στον χώρο του οργανωμένου λιανεμπορίου, οι εξελίξεις στον όμιλο Μαρινόπουλου επιβάρυναν ακόμα περισσότερο τη λειτουργία του κλάδου και η αστάθεια στο περιβάλλον των αλυσίδων σούπερ μάρκετ οδήγησε τόσο σε απώλεια όγκων όσο και ακόμα μεγαλύτερο “πόλεμο” τιμών, συμπιέζοντας τα περιθώρια κερδοφορίας των προμηθευτών».

Τι θα είχε συμβεί εάν η «Μαρινόπουλος» είχε τελικά πτωχεύσει; Πιθανότατα η κατάσταση για την ίδια την αλυσίδα αλλά και για τους προμηθευτές θα ήταν πολύ χειρότερη. Ωστόσο, οι δυσκολίες δεν έχουν ξεπεραστεί και θα απαιτηθεί ακόμη πολύς χρόνος για να αντισταθμιστούν οι απώλειες.