ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

170 εκατ. κοστίζουν οι ρευματοκλοπές στη ΔΕΗ ετησίως

170 εκατ. κοστίζουν οι ρευματοκλοπές στη ΔΕΗ ετησίως

Στα 170 εκατ. ευρώ τουλάχιστον υπολογίζει η ΔΕΗ τα διαφυγόντα έσοδά της από ρευματοκλοπές, ενώ μαζί με τις απώλειες του Δημοσίου από φόρους (ΦΠΑ, ΕΦΚ) φτάνουν στα 250 εκατ. ευρώ. Η Επιχείρηση εκτιμά ότι το πραγματικό ποσό είναι αρκετά μεγαλύτερο.

Οπως σημειώνει η ΔΕΗ, η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που δεν τιμολογείται λόγω των ρευματοκλοπών και το κόστος της οποίας βαρύνει το Δίκτυο Διανομής και ανακτάται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ως μέρος του κονδυλίου «Χρέωση Χρήσης Δικτύου» (δηλ. ΔΕΔΔΗΕ), έχει προσδιοριστεί με απόφαση της ΡΑΕ σε ποσοστό 3,2% επί της συνολικά εγχεόμενης ενέργειας στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας.

Λαμβάνοντας υπόψη το ίδιο ποσοστό και για τα νησιά και ότι η συνολική εγχεόμενη ενέργεια στο Δίκτυο Διανομής ανήλθε το 2016 σε 47.665.372 μεγαβατώρες, το σύνολο των ρευματοκλοπών εκτιμάται σε 1.525.292 μεγαβατώρες.

Στην πραγματικότητα όμως το μέγεθος των ρευματοκλοπών είναι αρκετά μεγαλύτερο και επιβαρύνει κατά κύριο λόγο τη ΔΕΗ. Ωστόσο, παίρνοντας ως δεδομένη την ποσότητα που αναγνωρίζει η ΡΑΕ, τα έσοδα που διαφεύγουν κάθε χρόνο λόγω των ρευματοκλοπών με βάση τις μοναδιαίες τιμές του 2016 έχουν ως εξής:

• ΔΕΗ : 120-125 εκατ.
• Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας (ΥΚΩ): 21 εκατ.
• ΕΤΜΕΑΡ: 32 εκατ.
• ΑΔΜΗΕ : 7,3 εκατ.
• ΔΕΔΔΗΕ: 26,5 εκατ.

Το σύνολο ανέρχεται σε 206,8 έως 211,8 εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι τα ποσά των ΥΚΩ αποτελούν κατά 98% περίπου έσοδο της ΔΕΗ και τα ποσά του ΕΤΜΕΑΡ είναι μέρος των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, το έλλειμμα του οποίου καλύπτεται κατά 85 έως 90% από τη ΔΕΗ, προκύπτει ότι τα διαφυγόντα έσοδα της Επιχείρησης είναι της τάξεως των 170 εκατ. ευρώ.

Πέραν αυτών υπάρχουν και διαφυγόντα έσοδα του Δημοσίου λόγω μη είσπραξης ΦΠΑ και ΕΦΚ της τάξεως των 35 εκατ. ευρώ τουλάχιστον και ένα επιπλέον ποσό λόγω της μη επιβολής φόρου εισοδήματος επί των κερδών της μη τιμολογηθείσας ενέργειας. Αν προστεθούν και αυτά, τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα λόγω των ρευματοκλοπών είναι της τάξεως των 250 εκατ. τουλάχιστον.

«Πρόκειται για μείζονος σημασίας πρόβλημα, η αντιμετώπιση του οποίου είναι πρώτης προτεραιότητας, καθώς πέρα από την τεράστια οικονομική έχει και εξαιρετικά σοβαρή κοινωνική διάσταση. Σημειώνεται ότι σε άλλες προηγμένες χώρες το ποσοστό της ρευματοκλοπής είναι της τάξεως του 1%», τονίζει η ΔΕΗ.