ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προτάσεις κατασκευαστών για ανάκαμψη του κλάδου

Προτάσεις κατασκευαστών για ανάκαμψη του κλάδου

Σε μία από τις λιγοστές δημόσιες παρεμβάσεις του προχώρησε χθες, με σχετική ανακοίνωσή του, ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανώτερων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ), ο οποίος εκπροσωπεί τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου (με εργοληπτικό πτυχίο της 6ης ή της 7ης τάξεως). Ειδικότερα, με αφορμή την ετήσια γενική συνέλευση του συνδέσμου, οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι διατύπωσαν μια σειρά προτάσεων προκειμένου να ανακάμψει ο κλάδος και να εξέλθει της κρίσης από την οποία μαστίζεται τα τελευταία χρόνια. Μεταξύ των ζητημάτων που ξεχωρίζουν είναι και το αίτημα των εταιρειών για την προώθηση του νέου νόμου που ενεργοποιεί και εξειδικεύει τη σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Εργων», που μεταξύ άλλων καθιερώνει και το «Παρατηρητήριο Τιμών και Προδιαγραφών». Πρόκειται για καθοριστικό βήμα για την πάταξη του φαινομένου των υπέρογκων εκπτώσεων που χορηγούνται στους διαγωνισμούς και που στο παρελθόν εξέθρεψαν τη «φάμπρικα» των συμπληρωματικών συμβάσεων. Ειδικότερα, όπως έχει καταγγελθεί ακόμα και από στελέχη του ίδιου του κλάδου, στο παρελθόν, πολλές εταιρείες εκμεταλλεύονταν το παρωχημένο σύστημα τιμολόγησης των δημοσίων έργων προκειμένου να υποβάλουν μεγάλες εκπτώσεις για την ανάληψη νέων έργων, γνωρίζοντας ότι θα μπορέσουν στη συνέχεια να διεκδικήσουν συμπληρωματικές συμβάσεις, προτάσσοντας την απόκλιση του κόστους της κατασκευής ανάμεσα στις τιμές που ισχύουν στην αγορά και σε εκείνες (κατά κανόνα πολύ χαμηλότερες) με βάση τις οποίες έχει καταρτιστεί ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου.

Εκτός από την παραπάνω θεσμική παρέμβαση, σημαντικό για τον ΣΤΕΑΤ είναι να υπάρξει ουσιαστική αξιοποίηση του σχεδίου Γιούνκερ, έπειτα από επεξεργασία και διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων ανταποδοτικών έργων, μεγιστοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται επαρκής προετοιμασία για την ένταξη έργων στο πρόγραμμα από τους φορείς του Δημοσίου. Επίσης, ζητείται η εξάντληση όλων των περιθωρίων για ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ειδικότερα για τα μικρότερου μεγέθους έργα, όπως επίσης και η αξιοποίηση, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κατά τον ΣΤΕΑΤ, όλες οι παραπάνω κινήσεις «θα πρέπει να εντάσσονται στις διαδικασίες ενός ολοκληρωμένου εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού, που προγραμματίζει και υλοποιεί ανταποδοτικά έργα επένδυση με εύλογο κόστος και υψηλή λειτουργική αξία, που θα φέρουν εισόδημα, το οποίο στη συνέχεια θα επενδυθεί σε νέα έργα». Εφόσον υλοποιηθούν οι σχετικές πρωτοβουλίες, είναι εφικτή η μεγαλύτερη συμβολή του κατασκευαστικού κλάδου στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.