ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα διεθνής πιστοποίηση στο Digital Marketing από την PEOPLECERT

Νέα διεθνής πιστοποίηση στο Digital Marketing από την PEOPLECERT

Το digital marketing είναι ένας τομέας που απασχολεί ολοένα και περισσότερους εργαζόμενους, καθώς πλέον το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μπει για καλά στη ζωή των καταναλωτών.  Η προώθηση προϊόντων και οι πωλήσεις γίνονται πλέον μέσω του διαδικτύου και οι επιχειρήσεις αναζητούν ανθρώπους που να γνωρίζουν καλά το αντικείμενο. Για το λόγο αυτό ο παγκόσμιος φορέας PEOPLECERT, ο οποίος σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, αναπτύσσει κορυφαία προϊόντα αξιολόγησης δεξιοτήτων και διενεργεί εξετάσεις πιστοποίησης σε 165 χώρες έφερε στην ελληνική αγορά τη νέα διεθνή πιστοποίηση του ECDL για το Digital Marketing.  Μία πιστοποίηση που δημιουργήθηκε μέσα από την ανάγκη να αποκτηθούν νέες ψηφιακές δεξιότητες που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας και την αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Η  πιστοποίηση αυτή απευθύνεται σε ένα μεγάλο εύρος υποψηφίων και ειδικότερα σε όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με επαγγέλματα πωλήσεων, μάρκετινγκ, δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματιών. Καλύπτει βασικές γνώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ, όπως η τοποθέτηση και παρουσία επιχειρήσεων στο διαδίκτυο, προώθηση μιας επιχείρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και η χρήση ψηφιακών εργαλείων διαφήμισης και προώθησης.

Όπως όλα τα πιστοποιητικά ECDL, η πιστοποίηση του Digital Marketing αναπτύχθηκε σύμφωνα με πολύ υψηλά κριτήρια, με την καθοδήγηση επαγγελματιών και ειδικών του ψηφιακού μάρκετινγκ από όλο τον κόσμο. Πιστοποιεί τις δεξιότητες των υποψηφίων με βάση ένα ενημερωμένο,  ολοκληρωμένο και διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο.

«Η πιστοποίηση Digital Marketing έρχεται στην ελληνική αγορά σε μια καίρια στιγμή» τόνισε ο Βύρων Νικολαΐδης, πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών (CEPIS) και και Διευθύνων Σύμβουλος της PEOPLECERT. «Ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται προς το ηλεκτρονικό εμπόριο για τη διεύρυνση του πελατολογίου τους, ή ανοίγουν ορίζοντες προς αγορές του εξωτερικού. Είναι απαραίτητο για μια επιχείρηση να μπορεί να διαχειριστεί και να αξιοποιήσει πλήρως τα εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες». Από την πλευρά του Ιδρύματος ECDL ο Damien O’Sullivan, Διευθύνων Σύμβουλος σημείωσε ότι «η χρήση της τεχνολογίας σε κάθε έκφανση της εργασιακής μας καθημερινότητας σημαίνει ότι η επιτυχία ενός οργανισμού εξαρτάται από το επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του».