ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 295,6 εκατ. αποτιμήθηκε το 25% του ΑΔΜΗΕ

Στα 295,6 εκατ. αποτιμήθηκε το 25% του ΑΔΜΗΕ

 Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ αναμένεται στην προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επιχείρησης, που έχει προγραμματισθεί για τις 23 Μαϊου.

Πρόκειται για τη μεταβίβαση του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην εταιρία του Δημοσίου ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, έναντι τιμήματος το οποίο καθορίστηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή σε 295,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη προηγηθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 24 % των μετοχών του Διαχειριστή στην κινεζική εταιρία State Grid έναντι 320 εκατ. ευρώ και έχει ήδη εισφερθεί το υπόλοιπο 51 % στην εταιρία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Οι μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα μεταβιβαστούν στους υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας και στη συνέχεια θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. Στο τέλος της διαδικασίας το Δημόσιο θα ελέγχει, μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, το 51% του ΑΔΜΗΕ.

Στη Γενική Συνέλευση θα τεθούν, επίσης, οι προτεινόμενες αλλαγές στο Καταστατικό της ΔΕΗ που προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την επέκταση του σκοπού της εταιρείας στην παροχή χρηματοδοτικών υπηρεσιών για την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας.

(Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ)