ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παρουσίαση της πρώτης κοινωνικοοικονομικής μελέτης της Lidl Hellas

Παρουσίαση της πρώτης κοινωνικοοικονομικής μελέτης της Lidl Hellas

Στις 9 Μάϊου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της πρώτης κοινωνικοοικονομικής μελέτης της Lidl Hellas σε εκπροσώπους των Μέσων από τον Πρόεδρο της Lidl Hellas κ. Ιάκωβο Ανδρεανίδη και την Δ/ντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας Lidl Hellas κα Βασιλική Αδαμίδου.

Αναγνωρίζοντας την επίδρασή μας στην εθνική οικονομία και στις θέσεις εργασίας θελήσαμε να προσμετρήσουμε την άμεση και έμμεση συνεισφορά μας με την κατάρτιση της μελέτης αυτής. Στόχος της μελέτης είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας μας στην Ελλάδα για την οικονομία της χώρας, για τις θέσεις εργασίας και για την κοινωνία και να αποτυπωθεί η προστιθέμενη αξία (άμεση, έμμεση, επαγόμενη) που δημιουργούμε.

Για την υλοποίηση και τη σύνταξη της μελέτης αυτής, η οποία αφορά το οικονομικό έτος 2015 -2016 της εταιρείας, συνεργαστήκαμε με την εταιρεία Ernst & Young.

Παρακάτω παρατίθενται κάποια βασικά ευρήματα της μελέτης:

  • Η συνολική συνεισφορά σε θέσεις εργασίας: 16.353 θέσεις εργασίας οι οποίες αντιστοιχούν περίπου στο 0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα
  • Συνολική συνεισφορά σε προστιθέμενη αξία: 616 εκ. που αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ
  • 56% των δαπανών για προϊόντα λιανικής πώλησης σε Έλληνες προμηθευτές
  • 710 εκ. το σύνολο πληρωμών σε Έλληνες προμηθευτές (συμπεριλαμβάνει προϊόντα λιανικής πώλησης και υποστήριξη λειτουργιών)

Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε καθημερινά να στηρίζουμε την εγχώρια αγορά και να δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας στη χώρα, ενώ θα βρισκόμαστε πάντα στο πλευρό του Έλληνα καταναλωτή και πολίτη, δημιουργώντας αξία για ένα καλύτερο αύριο!

Παρουσίαση της πρώτης κοινωνικοοικονομικής μελέτης της Lidl Hellas-1

Επισκεφθείτε μας και στο:

www.lidlhellas.gr

www.facebook.com/lidlgr/

www.twitter.com/Lidl_Hellas_

www.instagram.com/lidl_hellas

www.linkedin.com/company/lidlhellas

https://www.youtube.com/user/lidlhellas