ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα επιείκειας από την Επ. Ανταγωνισμού για το καρτέλ κατασκευαστικών

Πρόγραμμα επιείκειας από την Επ. Ανταγωνισμού για το καρτέλ κατασκευαστικών

Δύο «πρωτιές» αναμένεται ότι θα χαρακτηρίσουν την πολύκροτη υπόθεση του «καρτέλ των κατασκευαστικών εταιρειών». Θα είναι η πρώτη υπόθεση για την οποία θα έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία το πρόγραμμα επιείκειας και, επίσης, η πρώτη υπόθεση για την οποία θεωρείται πολύ πιθανό ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα κάνει δεκτές αιτήσεις των εμπλεκόμενων εταιρειών περί της λεγόμενης αδυναμίας πληρωμής.

Η εικόνα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι αφορά τόσο το πρόγραμμα επιείκειας όσο και τις αιτήσεις αδυναμίας πληρωμής είναι πολύ διαφορετική σε σχέση με αυτή στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες κατά τη διάρκεια συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα με θέμα «Καρτέλ και Δίκαιο», την περίοδο 2001-2005 στην Ε.Ε. 20 από τις 33 υποθέσεις διερευνήθηκαν ύστερα από εφαρμογή του προγράμματος επιείκειας, την περίοδο 2006-2010 η αναλογία αυτή αυξήθηκε σε 25 από τις 31 υποθέσεις, ενώ την περίοδο 2011-2015, 21 από τις 23 υποθέσεις καρτέλ που «εξιχνιάσθηκαν» το οφείλουν στην εφαρμογή του προγράμματος επιείκειας. Στην Ελλάδα η πρώτη απόπειρα έγινε το 2006 με το «καρτέλ του γάλακτος», η οποία στέφθηκε με απόλυτη… αποτυχία.

Υπενθυμίζεται ότι μια εταιρεία που συμμετείχε σε καρτέλ και αποκαλύπτει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού κρίσιμα στοιχεία για τη δράση του αντιμετωπίζεται με επιείκεια, δηλαδή τιμωρείται με χαμηλό πρόστιμο ή απαλλάσσεται πλήρως αυτού.

Στα μέσα Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού καθιέρωσε τον θεσμό του «ανώνυμου πληροφοριοδότη» (anonymous whistleblower) και έτσι δίνεται η δυνατότητα ανώνυμων καταγγελιών ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά για καρτέλ. Η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία στη Δανία και την Ισπανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δίνεται ακόμη και αμοιβή 100.000 λιρών σε τρίτο πληροφοριοδότη που αποκαλύπτει τη δράση καρτέλ, ενώ πλέον τα ολλανδικά δικαστήρια κάνουν αποδεκτό υλικό τηλεφωνικών υποκλοπών που αποδεικνύει τη δράση απαγορευμένων οριζόντιων συμπράξεων μεταξύ επιχειρήσεων.

Αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ανταγωνισμού έχει κάνει δεκτές 14 από τις 54 συνολικά αιτήσεις αδυναμίας πληρωμής που έχουν υποβληθεί την περίοδο 2007-2015, ενώ η ελληνική αρχή καμία. «Θα ανέμενε κάποιος ότι λόγω της κρίσης θα εφαρμοζόταν στην Ελλάδα», επεσήμανε ο δικηγόρος Εμ. Δρυλλεράκης από το βήμα του συνεδρίου. Στην περίπτωση της αδυναμίας πληρωμής, η Επιτροπή Ανταγωνισμού καλείται να εξετάσει εάν το πρόστιμο που επιβάλλει σε μια επιχείρηση μπορεί να προκαλέσει την πτώχευσή της ή να οδηγήσει σε απώλεια αξίας στοιχείων του ενεργητικού της. Στην περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχουν τα παραπάνω, μειώνει το πρόστιμο ή επιτρέπει την τμηματική καταβολή του, πρακτική που θεωρείται εξαιρετικά πιθανό ότι θα εφαρμοστεί στο «καρτέλ των κατασκευαστικών».