ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένες πωλήσεις για «Τιτάν» στις ΗΠΑ το α΄ τρίμηνο του 2017

Αυξημένες πωλήσεις για «Τιτάν» στις ΗΠΑ το α΄ τρίμηνο του 2017

Κυρίαρχη για τον όμιλο «Τιτάν» παρέμεινε η αγορά των ΗΠΑ και κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου τριμήνου, συμβάλλοντας καθοριστικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 2017, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 361,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 7,1%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 18,1%, σε 51,1 εκατ. ευρώ. Πάντως, ο όμιλος εμφάνισε και πάλι ζημίες 3,9 εκατ. ευρώ, αν και αυτές ήταν αισθητά μειωμένες έναντι των ζημιών 18,6 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλοι οι γεωγραφικοί τομείς όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος «Τιτάν» σημείωσαν υψηλότερους όγκους πωλήσεων φέτος, με εξαίρεση την Ελλάδα, η αγορά της οποίας παραμένει σταθερή στο πολύ χαμηλό επίπεδο των τελευταίων ετών. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, στην Ελλάδα «η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα παρέμεινε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, επηρεασμένη από την κρίση της ελληνικής οικονομίας και την αυξημένη αβεβαιότητα. Ορισμένα από τα μεγάλα έργα στους οδικούς άξονες ολοκληρώθηκαν μέσα στους πρώτους μήνες του 2017, οδηγώντας σε χαμηλότερα επίπεδα κατανάλωσης τσιμέντου. Οι εξαγωγές ήταν χαμηλότερες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές». Σε αυτό το πλαίσιο, η υποτονική εγχώρια αγορά, σε συνδυασμό με το υψηλότερο ενεργειακό κόστος, οδήγησε σε κάμψη της κερδοφορίας. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης μειώθηκε 7,7% κατά το πρώτο τρίμηνο, σε 57,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη περιορίστηκαν σε 4,4 εκατ. ευρώ (από 8,3 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό διάστημα), λόγω του υψηλότερου κόστους καυσίμων.

Στον αντίποδα, η αμερικανική αγορά αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων και κερδοφορίας για τον ελληνικό όμιλο, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης αύξησης της ζήτησης για δομικά υλικά. Ετσι, ο κύκλος εργασιών στις ΗΠΑ ενισχύθηκε κατά 27% σε 221,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη σχεδόν διπλασιάστηκαν σε 34,1 εκατ. ευρώ, από 17,9 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της διοίκησης, αυτή η ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί, βασιζόμενη σε τρεις κύριους πυλώνες: την αγορά κατοικίας, τα δημόσια έργα και τα ακίνητα επαγγελματικού χαρακτήρα.

Ανοδικά κινήθηκαν οι πωλήσεις και στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αν και ο συνεχιζόμενος έντονος ανταγωνισμός και το υψηλότερο ενεργειακό κόστος επηρέασαν αρνητικά την κερδοφορία. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 5,8% και ανήλθε σε 38 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη υποχώρησαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 6,3 εκατ. ευρώ κατά το περυσινό πρώτο τρίμηνο. Στην Αίγυπτο, η παραγωγή και οι πωλήσεις αυξήθηκαν χάρη στην επίτευξη πλήρους λειτουργίας των εργοστασίων, παρότι το περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας που επικρατεί επηρεάζει την οικοδομική δραστηριότητα και τις τιμές στην αγορά. Η μεγάλη υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας επηρεάζει αρνητικά τα αποτελέσματα, καθώς ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 45,2 εκατ. ευρώ, μέγεθος αυξημένο με βάση το τοπικό νόμισμα, αλλά χαμηλότερο κατά 30,8% με βάση το ευρώ.