ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση στις πωλήσεις ασφαλιστηρίων ζωής

Αύξηση στις πωλήσεις ασφαλιστηρίων ζωής

Οι πωλήσεις επενδυτικών προγραμμάτων, που ενισχύθηκαν κατά 65,3%, ήταν η βασική αιτία για την αύξηση των ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου ζωής το πρώτο τρίμηνο του έτους, που έκλεισε με άνοδο 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο. Η τάση αυτή καταδεικνύει και τη στροφή της ασφαλιστικής αγοράς στη διάθεση ασφαλιστικών προϊόντων χωρίς εγγυήσεις, τα οποία θα αποτελέσουν πειστική λύση για αποταμίευση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής διαμορφώθηκαν στα 472,8 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 και εκτός από τα επενδυτικά προγράμματα, ανοδικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις ομαδικών προγραμμάτων που αύξησαν τις εργασίες τους κατά 29,3%. Αντίθετα, σημαντική ήταν η πτώση των παραδοσιακών αποταμιευτικών προγραμμάτων, οι εργασίες των οποίων υποχώρησαν κατά 9,6% και είναι σαφής ένδειξη των δυσκολιών και των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, στερώντας τους τη δυνατότητα συστηματικής αποταμίευσης, παρά το κενό που αφήνει πίσω της η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους.

Από τα στοιχεία της ΕΑΕΕ σε σχέση με την πορεία των εργασιών του κλάδου γενικών ασφαλίσεων, επιβεβαιώνεται η σταδιακή αποκλιμάκωση της πίεσης που ασκείται στον τομέα της ασφάλισης αυτοκινήτου, τα ασφάλιστρα του οποίου έχουν υποχωρήσει έως και 40% τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους η μείωση των ασφαλίστρων για την υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης διαμορφώθηκε στο -4,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ ανοδικά κατά 4,5% διαμορφώθηκαν τα ασφάλιστρα για τις συμπληρωματικές καλύψεις του κλάδου αυτοκινήτου, όπως η ασφάλιση πυρός, κλοπής, η θραύση κρυστάλλων κ.λπ.

Τα ασφάλιστρα του δεύτερου σημαντικότερου κλάδου των γενικών ασφαλίσεων, της ασφάλισης πυρός, υποχώρησαν κατά 2,6%, καταγράφοντας επίσης μικρή αποκλιμάκωση της πίεσης που δέχονται οι ασφαλιστικές εργασίες. Τα συνολικά ασφάλιστρα των γενικών ασφαλίσεων διαμορφώθηκαν στα 489 εκατ. ευρώ με οριακή πτώση κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο.