ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδοφορίας για τη Vodafone

Αύξηση κερδοφορίας για τη Vodafone

Aύξηση εσόδων και κερδών εμφάνισε στην οικονομική χρήση του 2016/17 η Vodafone στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν χθες, η εταιρεία εμφάνισε για τη χρήση που έληξε 31/3/2017 έσοδα 851 εκατ. (+0,3% σε σχέση με την προηγούμενη οικονομική χρήση), λειτουργικά κέρδη EBITDA 250 εκατ. (+6,3%, και ελεύθερες ταμειακές ροές 155 εκατ. (+19%). Η θετική πορεία των μεγεθών αποδίδεται κυρίως στα αποτελέσματα της μονάδας σταθερής τηλεφωνίας (πρώην ΗOL). H εταιρεία ανακοίνωσε 619.000 συνδρομητές ή 68.000 περισσότερους απ’ ό,τι ένα χρόνο πριν και 11.000 περισσότερους απ’ ό,τι ένα τρίμηνο πριν. Η εταιρεία κερδίζει έδαφος κυρίως εις βάρος των μικρότερων ανταγωνιστών (Forthnet, Cyta). Aντίθετα, η εταιρεία πρέπει να έχασε έδαφος στην κινητή, καθώς η πελατειακή της βάση υποχώρησε στη διάρκεια του προηγούμενου έτους, κατά περίπου 300.000 συνδρομητές. Η εταιρεία στο τέλος του έτους προχώρησε στην εκκαθάριση της βάσης πελατών κινητής, διαγράφοντας συνολικά 477.000 πελάτες της.