ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΟΤΕ προχώρησε σε τροποποίηση του καταστατικού του

Ο ΟΤΕ προχώρησε σε τροποποίηση του καταστατικού του

Στην προσαρμογή του καταστατικού του ΟΤΕ με βάση τη νέα συμφωνία μετόχων που αποφασίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και Deutsche Telekom, προχώρησε η διοίκηση του Οργανισμού.

Η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων ΟΤΕ που συνήλθε την περασμένη Δευτέρα, προσάρμοσε το καταστατικό στο νέο πλαίσιο της συμφωνίας, η οποία προβλέπει τη δημιουργία 10μελούς (αντί 11μελούς) Δ.Σ. και την εκπροσώπηση του ελληνικού Δημοσίου με δύο μέλη στο Δ.Σ. Τα υπόλοιπα οκτώ μέλη ορίζει η γερμανική εταιρεία. Παράλληλα, το ελληνικό Δημόσιο, αν και κάτοχος του 1% των μετοχών ΟΤΕ, συνεχίζει να διατηρεί ορισμένα δικαιώματα αρνησικυρίας (βέτο), κυρίως σε θέματα εθνικής και εσωτερικής ασφάλειας, όπως επίσης και σε σημαντικές αλλαγές της επιχείρησης όπως είναι συγχώνευσή της με άλλη επιχείρηση ή η αλλαγή έδρας. Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις για τα θέματα αυτά ορίζεται ότι θα εγκρίνονται με πλειοψηφία τουλάχιστον 9 ψήφων σε σύνολο 10. Επομένως, για να εγκριθεί μια τέτοια απόφαση απαιτεί τουλάχιστον μία ψήφο από εκπρόσωπο του ελληνικού Δημοσίου.

Οι αλλαγές αυτές είναι απότοκες της δέσμευσης της χώρας στους θεσμούς, για περαιτέρω αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ. Το Δημόσιο μέσω του ΤΑΙΠΕΔ ετοιμάζεται μέχρι τέλος του έτους για την πώληση του 5% των μετοχών ΟΤΕ που εκτιμάται ότι θα αποφέρει 250 εκατ. ευρώ.