ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

6ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης

6ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργανώνει την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 στο ξενοδοχείο Hilton, το 6ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης με θέμα: Ριζικές Αλλαγές στην Εταιρική Διακυβέρνηση και στη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση.

Στόχος του Συνεδρίου είναι:

  • Να συζητηθεί ο ρόλος και η συμβολή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην ποιότητα της εταιρικής διακυβέρνησης επιχειρήσεων και οργανισμών και να εξεταστεί πως διαμορφώνεται η ευθύνη των διοικούντων δεδομένης της συμμετοχής μη εκτελεστικών μελών στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου.                 
  • Να διερευνηθεί η συμβολή της τεχνολογίας στην εξυπηρέτηση των στόχων της καλής εταιρικής διακυβέρνησης.
  • Να επεξηγηθεί πως η βελτίωση της πληροφόρησης (εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας) που απορρέει από την εφαρμογή συστημάτων καλής εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης για την εταιρεία και στη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  • Να παρουσιαστεί το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους και το νέο πρότυπο για το περιεχόμενο και την κατάρτιση των Εκθέσεων Ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου μπορείτε να το βρείτε εδώ

Το συνέδριο πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία των εταιριών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Όμιλος FOURLIS και ΕΥ.