ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 37 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της Eurobank το α΄ τρίμηνο

Στα 37 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της Eurobank το α΄ τρίμηνο

Σε θετική τροχιά παρέμεινε η Eurobank κατά το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρήσης παρά την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών, που επηρέασαν αρνητικά τόσο τις καταθέσεις όσο και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Αναλυτικότερα ο όμιλος παρουσίασε στο τέλος Μαρτίου καθαρά κέρδη, μετά από φόρους, ύψους 37 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 38,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και κατά -4,7% σε σχέση με την κερδοφορία του δ΄ τριμήνου 2016. Σημαντική ήταν η συνεισφορά, για ένα ακόμα τρίμηνο, των κερδών από διεθνείς δραστηριότητες, που ανήλθαν στα 29 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν στα 257 εκατ. ευρώ, έναντι 261 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και 284 εκατ. ευρώ που ήταν στο δ΄ τρίμηνο του 2016. Παρά την επιδείνωση των συνθηκών εξαιτίας της αβεβαιότητας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, η τράπεζα πέτυχε τον στόχο κερδοφορίας με βελτίωση εσόδων και περαιτέρω συρρίκνωση δαπανών ενώ παρέμεινε σε τροχιά επίτευξης των στόχων για τα «κόκκινα» δάνεια. Συγκεκριμένα, το ύψος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε κατά 290 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τη στοχοθεσία της τράπεζας προς τις εποπτικές αρχές. Σημειώνεται ότι τα νέα NPEs ήταν αρνητικά (-72 εκατ.) δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Αντίθετα αύξηση σημείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), τα οποία ενισχύθηκαν κατά 154 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο σχετικός δείκτης να ανέβει οριακά στο 34,8% από 34,7% που ήταν τον Μάρτιο του 2016. Ο δείκτης κάλυψης των NPEs και NPLs από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 50,8% και 65,5%, αντίστοιχα.

Οι καταθέσεις πελατών, κατά το πρώτο τρίμηνο, μειώθηκαν κατά 372 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 33,66 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις (προ προβλέψεων) υποχώρησαν επίσης κατά 446 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν στα 50,21 δισ. ευρώ. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 115,1% στο τέλος Μαρτίου.

Η χρηματοδότηση της τράπεζας από τον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας ELA ανήλθε στα 12,2 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2017, ενώ μετά τη συμφωνία και την ομαλοποίηση των συνθηκών περιορίστηκε στα 11,6 δισ. ευρώ (11 Μαΐου), μειωμένη κατά 800 εκατ. ευρώ από τα υψηλά του 2017.

Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας Ι (CET1) διαμορφώθηκε στο 17,3% επί του σταθμισμένου ενεργητικού. Με την πλήρη εφαρμογή του εποπτικού πλαισίου της Βασιλείας ΙΙΙ, ο δείκτης ανέρχεται σε 13,9% από 13,8% στο τέλος του 2016.

Με αφορμή τα αποτελέσματα, ο πρόεδρος της Eurobank κ. Νικόλαος Καραμούζης σημείωσε: «Η συμφωνία της Ελλάδας με τους δανειστές διαμορφώνει ένα σταθερότερο οικονομικό περιβάλλον, μειώνοντας τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους που επικράτησαν κατά το α΄ τρίμηνο του έτους. Η ψήφιση της δέσμης επώδυνων μέτρων, σε συνδυασμό με τη βιώσιμη ρύθμιση του δημόσιου χρέους και την προοπτική ένταξης των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, διαφαίνεται ότι κλείνει τον κύκλο της στασιμότητας και της ανησυχίας για τις προοπτικές της χώρας».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας κ. Φωκίων Καραβίας σημείωσε: «Κατά το 1ο τρίμηνο του 2017, η τράπεζα πέτυχε στους βασικούς στόχους της κερδοφορίας και της περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), παρά το οικονομικό κλίμα, που επηρέασε αρνητικά. Η ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, η αναμενόμενη συμφωνία για το χρέος και η ένταξη των ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, καθώς και η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγούν στη βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος, γεγονός που αποτυπώνεται ήδη στις αποτιμήσεις της αγοράς. Ενα βελτιωμένο οικονομικό κλίμα θα διευκολύνει την επίτευξη όλων των στρατηγικών στόχων της τράπεζας για το τρέχον έτος και ιδιαίτερα της μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων».