ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο «γρίφος» της Κυριακής συνεχίζει να αναζητεί λύση

s3p2_2105kyriakes
gre1394832_19431959

Λιανεμπόριο πολλαπλών ταχυτήτων, χωρίς μάλιστα αυτό να προκύψει ως συνέπεια της αυτορρύθμισης της αγοράς, προκαλεί η αλλαγή που επέφερε η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές. Βεβαίως, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν προλάβει η κυβέρνηση να εφαρμόσει τις αλλαγές, δεδομένου ότι εμπορικοί σύλλογοι και εμποροϋπάλληλοι ετοιμάζονται να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των διατάξεων του νόμου.

Οι τελευταίοι έχουν στη φαρέτρα τους τρία «όπλα». Πρώτον, την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ 100/2017 με την οποία κρίθηκε αντισυνταγματική η απόφαση του Γ. Γιακουμάτου που τον Ιούλιο του 2014 όρισε δέκα περιοχές όπου τα καταστήματα θα επιτρεπόταν να λειτουργούν όλες τις Κυριακές του έτους. Το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική την απόφαση τόσο ως προς την ουσία (δικαίωμα εργαζομένων στον ελεύθερο χρόνο) όσο και ως προς τον τύπο, ότι απαιτείτο ο ορισμός των περιοχών με Προεδρικό Διάταγμα και όχι με υπουργική απόφαση.

Το τελευταίο αυτό σημείο οδηγεί στο δεύτερο «όπλο» όσων θα προσφύγουν εκ νέου στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Στον νέο νόμο προβλέπεται τα ακριβή όρια των περιοχών (πλην του Δήμου Αθηναίων) στις οποίες τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλες τις Κυριακές -εξαιρουμένης της δεύτερης του Αυγούστου- από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο ότι θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση, λαμβανομένης υπόψη της εμπορικής δραστηριότητας της κάθε περιοχής. Κάποιοι, μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η ασαφής περιγραφή στον νόμο και η πρόβλεψη πάλι για έκδοση υπουργικής απόφασης δεν έγινε από άγνοια ή προχειρότητα, αλλά ότι στην ουσία «κλείνει το μάτι» σε όσους θέλουν να προσφύγουν στο ΣτΕ.

Το τρίτο «όπλο» είναι η έκθεση της επιστημονικής επιτροπής της Βουλής. Στην έκθεση γίνεται ανάλυση του σκεπτικού της απόφασης 100/2017 του ΣτΕ και επισημαίνεται ότι «θα έπρεπε να οριστούν σαφέστερα τα κριτήρια εμπορικής δραστηριότητας, όπως και οι τοπικές ιδιαιτερότητες που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα κάθε περιοχής, η συνδρομή των οποίων δικαιολογεί την προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές την περίοδο από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα Οκτώβριο, όπως και πέραν αυτού του χρονικού διαστήματος».

Η έκθεση προχωράει δύο βήματα παραπέρα: Υπενθυμίζει κατ’ αρχάς στον νομοθέτη και στην κυβέρνηση ότι η απόφαση Γιακουμάτου δεν ίσχυσε ποτέ, διότι πριν από την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ στις αρχές του 2017, είχε εκδοθεί από τον Σεπτέμβριο του 2014 η απόφαση 307/2014 με την οποία είχε ανασταλεί η εφαρμογή της μέχρι την τελική ετυμηγορία του δικαστηρίου. Ανάλογη αίτηση αναστολής εφαρμογής μόλις εκδοθεί η υπουργική απόφαση αναμένεται να κατατεθεί και τώρα από τους συνδικαλιστικούς φορείς που θα προσφύγουν στο ΣτΕ.

Σύμφωνα, εξάλλου, με την ίδια έκθεση προβληματική είναι και η διάταξη του νέου νόμου που αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, στις οποίες δεν ορίζεται κεντρικά από το κράτος η λειτουργία των καταστημάτων από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο. Σε αυτές προβλέπεται ότι τα καταστήματα μπορούν να λειτουργούν και άλλες Κυριακές (όχι μόνο πριν από τα Χριστούγεννα και το Πάσχα και στις εκπτώσεις είτε από Μάιο έως Οκτώβριο) αρκεί να υπάρχει σχετική απόφαση του αντιπεριφερειάρχη. «Κατά τη διατύπωση αυτή φαίνεται απεριόριστος ο αριθμός των Κυριακών που μπορεί να λειτουργούν τα καταστήματα», επισημαίνει η επιστημονική επιτροπή της Βουλής. Τι τελικά θα γίνει; Η σύγχυση που προκαλεί η ρύθμιση θα φανεί αμέσως. Κυριακή κοντή γιορτή, λοιπόν.