ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμφωνες οι ελεγκτικές αρχές με την τιτλοποίηση επισφαλειών της Attica

Σύμφωνες οι ελεγκτικές αρχές με την τιτλοποίηση  επισφαλειών της Attica

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των εποπτικών αρχών είναι οι κινήσεις της Τράπεζας Αττικής για την κεφαλαιακή της κάλυψη και την τιτλοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Αυτό αναφέρουν αρμόδιες πηγές, επισημαίνοντας ότι χωρίς τις συγκεκριμένες συμφωνίες και τα αντίστοιχα οφέλη η τράπεζα δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει στο μέλλον, με όλες τις δυσμενέστατες σε παρόμοιες περιπτώσεις συνέπειες, καταστροφικές για τους μετόχους της.

Σημειώνεται ότι τα δάνεια που μεταφέρονται έχουν καταγγελθεί και δεν περιλαμβάνουν δάνεια πρώτης κατοικίας. Πρόκειται κυρίως για επιχειρηματικά δάνεια, από τα οποία τα 525,2 εκατ. ευρώ θεωρείται ότι έχουν ανακτήσιμη αξία, ενώ τα υπόλοιπα 806,4 εκατ. ευρώ θεωρούνται μη ανακτήσιμα και η τράπεζα έχει κάνει πλήρεις προβλέψεις. Με βάση άλλωστε αυτή τη διαβάθμιση, η εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) που θα συσταθεί θα εκδώσει δύο ομόλογα:

• Το πρώτο, που θα ενσωματώνει τα ανακτήσιμα δάνεια των 525,2 εκατ. ευρώ, θα είναι υψηλής εξασφάλισης (senior note) και θα έχει προτεραιότητα στην αποπληρωμή του.

• Το δεύτερο, που θα ενσωματώνει τα μη ανακτήσιμα δάνεια των 806,4 εκατ. ευρώ, θα είναι μειωμένης εξασφάλισης (junior note) και τυχόν αποπληρωμή του θα γίνει μετά το senior ομόλογο.

Με τον τρόπο αυτό, η Τράπεζα Αττικής εξυγιαίνει κατά το αντίστοιχο ποσό τον ισολογισμό της. Παράλληλα, διατηρεί το 20% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων που πωλείται κατά 80% στην Aldridge EDC Specialty Finance (AEDC), προσδοκώντας πρόσθετα οφέλη από αυτήν τη συμμετοχή της. Οπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, με τον συγκεκριμένο σχεδιασμό όχι μόνον εξυγιαίνεται και επιβιώνει η τράπεζα, αλλά με υψηλό δείκτη φερεγγυότητας –αυξημένο από 14% σε 17%–, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και απαλλαγμένη από τις επισφάλειες των εκχωρούμενων μη εξυπηρετούμενων δανείων, μπορεί απρόσκοπτα να αναπτύξει τις δραστηριότητές της.

Σημειώνεται ότι ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η Aldridge δεν θα έχει μετοχική σχέση με την Αττικής. Θα ελέγχει το 80% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων «Θεά Αρτεμις», η οποία θα εισπράττει τις προμήθειες διαχείρισης. Η εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με τη σειρά της θα κατέχει δάνεια 1,3 δισ. ευρώ, που θα έχει μεταβιβάσει η Τράπεζα Αττικής και θα εισπράττει χρήματα από την ανάκτηση δανείων ή τις πωλήσεις/εκποιήσεις. Επιπροσθέτως, η Aldridge θα εισπράττει το κουπόνι από το junior ομόλογο, το οποίο θα αγοράσει έναντι 70 εκατ. ευρώ. Ο πιστοληπτικός οίκος αξιολόγησης Moody’s σε πρόσφατη ανάλυσή του χαρακτήρισε «πιστωτικά θετική» τη συμφωνία της τράπεζας με την AEDC.