ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 89,1 εκατ. οι πωλήσεις του ομίλου Fourlis το α΄ τρίμηνο

24s10s22fourlis
24s22_fourlis_eks

Ενοποιημένες ζημίες μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 3,3 εκατ. ευρώ, εμφάνισε ο όμιλος Fourlis το α΄ τρίμηνο του 2017 έναντι επίσης ζημιών 3,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Οπως είχαν τονίσει τα στελέχη του ομίλου στις 15 Μαρτίου 2017, σε παρουσίαση των προοπτικών της επιχείρισης στην Ενωση Θεσμικών Επενδυτών, «η υφεσιακή πορεία της εγχώριας οικονομίας το α΄ τρίμηνο του 2017, λόγω της συνεχιζόμενης υψηλής ανεργίας και φορολόγησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, αλλά και της αδυναμίας του τραπεζικού συστήματος να προσφέρει κεφάλαια για τη δημιουργία νέων επενδύσεων, θα αποτυπωθεί στα αποτελέσματα α΄ τριμήνου των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου». Οι ενοποιημένες πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 89,1 εκατ., ευρώ έναντι 92,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, εμφανίζοντας υστέρηση κατά 3,2%. Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 2,8 εκατ. έναντι 3,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. Οι ζημίες προ φόρων ανήλθαν σε 4,1 εκατ. έναντι ζημιών 4,0 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016. Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) 1,1 εκατ. σε σχέση με 1,4 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε ζημίες προ φόρων 1,5 εκατ. έναντι ζημιών 0,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Με 113 καταστήματα

Ο όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 113 καταστήματα Intersport συνολικά (Ελλάδα 50, Ρουμανία 31, Τουρκία 21, Βουλγαρία 7 και Κύπρο 4), τον ίδιο αριθμό που είχε και στο τέλος του 2016, και 9 καταστήματα The Athlete’s Foot (Ελλάδα 8, Τουρκία 1). Η διοίκηση για το 2017 στοχεύει: α) στη διατήρηση και αύξηση της κερδοφορίας της στην οποία ήδη έχει επιστρέψει από το 2015, β) στη συνέχιση αυστηρά επιλεγμένων επενδύσεων, ιδιαίτερα στον κλάδο της λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών που υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν με τις παρούσες δυνατότητες χρηματοδότησής τους, γ) στην αξιοποίηση των συνεργειών και οικονομιών κλίμακος που έχει επιτύχει εντός του ομίλου, ιδιαίτερα μετά την απορρόφηση, από την εταιρεία Housemarket A.E., της εταιρείας Fourlis Trade AEBE, και την ολοκλήρωση της παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης και διανομής προς όλες τις εταιρείες του ομίλου από την εταιρεία Trade Logistics ΑΕΒΕ, δ) στην αναζήτηση νέων επενδυτικών ευκαιριών σε περιοχές δραστηριότητας –όπως στη διαχείριση καταστημάτων λιανικής– που γνωρίζει καλά ο όμιλος και έχει θετικά αποτελέσματα και ε) στη διατήρηση της ισορροπίας της προέλευσης των εσόδων του ομίλου μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού.