ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΕΒ: Απόκλιση καταναλωτικής εμπιστοσύνης και επιχειρηματικού κλίματος

ΣΕΒ: Απόκλιση καταναλωτικής εμπιστοσύνης και επιχειρηματικού κλίματος

Στο χάσμα μεταξύ της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, που παραμένει μουδιασμένη, και του επιχειρηματικού κλίματος, που καταγράφει βελτίωση προεξοφλώντας την έξοδο της οικονομίας από την κρίση και την ύφεση αναφέρεται το εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ, επισημαίνοντας ότι πρέπει να κλείσει το συντομότερο δυνατόν.

«Μια παρατεταμένη στασιμότητα της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να διαβρώνει την αισιοδοξία των επιχειρήσεων, καθώς τα σχέδια τους για αύξηση του κύκλου εργασιών στην εγχώρια αγορά και για ανάληψη επενδύσεων, θα ματαιώνονται ή θα μετατίθενται για το μέλλον. Από την άλλη πλευρά, μια υπερβολική αισιοδοξία για το μέλλον από την πλευρά των επιχειρήσεων δεν είναι βιώσιμη, εάν η καταναλωτική βάση της οικονομίας παραμένει εν υπνώσει», αναφέρει ο Σύνδεσμος.

Σύμφωνα με την ανάλυση του Συνδέσμου, με τη συμφωνία για το τρίτο μνημόνιο τον Αύγουστο του 2015, ξεκινά και πάλι μια απόκλιση των προσδοκιών, με τις επιχειρηματικές προσδοκίες να ανακάμπτουν σχετικά γρήγορα και τις καταναλωτικές προσδοκίες, μετά από μια μικρή σταθεροποίηση που κράτησε μέχρι το τέλος του 2015, να εμφανίζουν καθοδική πορεία και να διατηρούνται στο ίδιο περίπου επίπεδο μέχρι και σήμερα.

Ο ΣΕΒ αναφέρει ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης και η αποσαφήνιση των μέτρων για το χρέους δεν αρκούν για να ενισχυθεί η αναπτυξιακή δυναμική αλλά απαιτούνται πρόσθετες κινήσεις όπως να ενισχυθούν η μεταποίηση και οι εξαγωγές, να προετοιμασθούν και να προβληθούν διεθνώς, μεγάλα επενδυτικά έργα υποδομών προς αναζήτηση ιδιωτών επενδυτών και χρηματοδότησης, να συσταθούν ομάδες δράσης, για την συνδιαμόρφωση των μεσοπρόθεσμων εξελίξεων που κυοφορούνται στην παραγωγική διαδικασία λόγω επερχόμενων τεχνολογικών και θεσμικών αλλαγών, κ.α.

Τέλος, ο Σύνδεσμος σημειώνει τα θετικά μηνύματα από την αγορά εργασίας, καθώς οι εγγεγραμμένοι άνεργοι μειώθηκαν σημαντικά τον Απρίλιο του 2017. Το γεγονός αποδίδεται κυρίως στις θετικές προσδοκίες για τον τουρισμό, οι οποίες προς το παρόν δεν αποτυπώνονται στο ταξιδιωτικό ισοζύγιο, καθώς τόσο οι εισπράξεις, όσο και οι αφίξεις, παρουσίασαν μείωση το πρώτο τρίμηνο του 2017.

(Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ)