ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πέρασαν το ευρωπαϊκό τεστ φερεγγυότητας οι ασφαλιστικές

Πέρασαν το ευρωπαϊκό τεστ φερεγγυότητας οι ασφαλιστικές

Με μικρές υποσημειώσεις πέρασαν οι ελληνικές ασφαλιστικές το πρώτο crash test φερεγγυότητας με βάση τους νέους κεφαλαιακούς κανόνες, γνωστούς ως Solvency ΙΙ. Το σύνολο των ασφαλιστικών εταιρειών πέρασε τον πήχυ, επιτυγχάνοντας δείκτη φερεγγυότητας πολύ πιο πάνω από το 100%, που αποτελεί το πιστοποιητικό για την αξιοπιστία κάθε εταιρείας σε ό,τι αφορά την επαρκή τήρηση αποθεμάτων για την κάλυψη των υποχρεώσεων έναντι των ασφαλισμένων της.

Αυτό προκύπτει από τις εκθέσεις φερεγγυότητας που δημοσίευσε ταυτόχρονα, τόσο στη χώρα μας όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, για πρώτη φορά φέτος με βάση τους νέους κεφαλαιακούς κανόνες ο ασφαλιστικός κλάδος. Πρόκειται για μια ουσιαστική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στόχο έχει την ενημέρωση κυρίως των ασφαλισμένων, μέσα από τη δημοσιοποίηση του δείκτη φερεγγυότητας που διαθέτει κάθε εταιρεία, για τη μέτρηση του οποίου ισχύουν πλέον ενιαίοι κανόνες.

«Η γενική εικόνα που προκύπτει για τον κλάδο από τη δημοσιοποίηση του δείκτη φερεγγυότητας είναι θετική», επισημαίνει ο πρόεδρος της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος κ. Δημήτρης Μαζαράκης και «επιβεβαιώνει ότι η ασφαλιστική αγορά έχει κάνει σοβαρά βήματα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να προσαρμοστεί στο νέο καθεστώς». Σημειώνει, πάντως, ότι «θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος ώστε η όλη προσπάθεια να αφομοιωθεί και να πετύχουμε τελικά τον στόχο μας που είναι η σωστή ενημέρωση του καταναλωτή». Δεν θα πρέπει π.χ. να παραγνωριστεί το γεγονός ότι το Solvency II «επιβραβεύει» τις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους κρατικά ομόλογα, χωρίς να υιοθετεί τη διάκριση ανάλογα με την πιστοληπτική διαβάθμιση των τίτλων αυτών. Ετσι, μπορεί μια εταιρεία που έχει ελληνικούς τίτλους να «βαθμολογηθεί» το ίδιο με μια άλλη που έχει γερμανικούς τίτλους. Αντίστοιχα, μια εταιρεία μπορεί να «τιμωρηθεί» με περισσότερα κεφάλαια αν έχει στο χαρτοφυλάκιό της εταιρικά ομόλογα, ενώ αυτή που έχει κρατικά ομόλογα, ακόμη και αν αυτά είναι ελληνικά, να «ευνοηθεί». Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (EIOPA) αναμένεται να πάρει πρωτοβουλία για τον εξορθολογισμό αυτής της στρέβλωσης. Αντίστοιχα, διαφορές προκύπτουν από τη σύγκριση του δείκτη φερεγγυότητας μιας εταιρείας γενικών ασφαλίσεων και μιας εταιρείας ζωής, στον βαθμό που οι τελευταίες έχουν μεγαλύτερες υποχρεώσεις λόγω του μακροπρόθεσμου χαρακτήρα των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν απέναντι στους ασφαλισμένους τους.

Οπως προκύπτει από τις εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν, βαρίδι για την ελληνική ασφαλιστική αγορά παραμένουν τα υψηλά εγγυημένα επιτόκια που φέρουν παλιά ασφαλιστικά συμβόλαια, αλλά και ορισμένα ισόβια νοσοκομειακά προγράμματα, που επιβαρύνουν υπέρογκα τα αποθέματα που πρέπει να τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρείες, αυξάνοντας τις υποχρεώσεις τους σε κεφάλαια. Προκειμένου να μετριάσουν την επίπτωση αυτή, ορισμένες εταιρείες έκαναν χρήση –μετά έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος– της δυνατότητας που δίνει το Solvency II μεταβατικών μέτρων που τους επιτρέπουν τον επιμερισμό των υποχρεώσεων έως και 16 χρόνια και τη μείωση των αποθεμάτων στο παρόν.

Στη δυνατότητα αυτή οφείλεται και η διαφορά που προκύπτει μεταξύ του βασικού δείκτη περιθωρίου φερεγγυότητας και του αντίστοιχου δείκτη φερεγγυότητας πριν από τη λήψη μεταβατικών μέτρων για ορισμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ζωής. Η λήψη μεταβατικών μέτρων είναι καθόλα νόμιμη πρακτική και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις και επιβεβλημένη, αφού βασικός κανόνας για τις ασφαλιστικές εταιρείες δεν είναι μόνο η τήρηση επαρκών αποθεμάτων, αλλά και η αποτελεσματική χρήση των κεφαλαίων τους.