ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εως τέλους του έτους το 5% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom

Εως τέλους του έτους το 5% του ΟΤΕ στην Deutsche Telekom

H Deutsche Telekom προορίζεται να αναλάβει το 5% των μετοχών του ΟΤΕ, κυριότητας ΤΑΙΠΕΔ. Η συναλλαγή αναμένεται να συντελεστεί μέχρι το τέλος του έτους, εφόσον η κυβέρνηση τηρήσει τις δεσμεύσεις της προς τους θεσμούς.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί στη βάση της συμφωνίας των μετόχων του 2008, ώστε να θεωρηθεί η συνέχεια της αποκρατικοποίησης που συντελέστηκε την εποχή εκείνη. Με τον τρόπο αυτό, η Deutsche Telekom απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά των μειοψηφιών στον ΟΤΕ.

Αν και η τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής του ΟΤΕ στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) κυμαίνεται στο 1/3 της τιμής που είχε όταν η Deutsche Telekom εισήλθε στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, εντούτοις αξιόπιστες πηγές αναφέρουν ότι η γερμανική εταιρεία δεν ενδιαφέρεται στην παρούσα συγκυρία να προχωρήσει σε εξαγορά των μειοψηφικών συμμετοχών. Ως αποτέλεσμα, κι εφόσον η συναλλαγή ολοκληρωθεί κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά, αναμένεται να βρει την Deutsche Telekom να κατέχει το 45% του ΟΤΕ.

Η συμφωνία μετόχων του 2008 ορίζει ότι το ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ) μπορεί να διαθέσει τις μετοχές με δύο τρόπους:

1. Απευθείας στην Deutsche Telekom σε τιμή που καθορίζεται από τη μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή (ΜΣΧΤ) των τελευταίων 20 ημερών.

2. Μέσω διαγωνισμού, που όταν καταλήξει η Deutsche Telekom έχει το δικαίωμα πρώτης άρνησης. Δηλαδή, αν βρεθεί κάποιος τρίτος αγοραστής που θα ενδιαφερθεί για το 5% της εταιρείας, τότε η Deutsche Telekom θα ρωτηθεί για το αν προσφέρει ίσο ή μεγαλύτερο αντίτιμο εκείνου του τρίτου αγοραστή. Στην περίπτωση που η Deutsche Telekom αποδεχθεί την προσφορά, τότε το  5%  περιέρχεται στην ίδια, ενώ σε άλλη περίπτωση περιέρχεται στον τρίτο ενδιαφερόμενο.

Ωστόσο, θεωρείται απίθανο κάποιος στρατηγικός ή θεσμικός επενδυτής να εισέλθει σε τέτοια διαδικασία. Με δεδομένη την ισχυρή θέση της Deutsche Telekom, που κατέχει το 40%, θεωρείται απίθανο να ενδιαφερθεί μια τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση.

Δεν αποκλείεται πάντως να ενδιαφερθεί κάποιος θεσμικός επενδυτής, ο οποίος θα διακρίνει ευκαιρίες σε μια τέτοια συναλλαγή. Θα είναι απίθανο ωστόσο ένα fund να ξεκινήσει μια διαδικασία επένδυσης της τάξεως των περίπου 250 εκατομμυρίων ευρώ, σε μια χώρα που κυριαρχείται από επενδυτικές αβεβαιότητες και, το κυριότερο, η ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν εξαρτάται από την ίδια, αλλά από τις διαθέσεις της DeutscheTelekom.

Εξάλλου μπορεί να αποκτήσει τις μετοχές μέσω του Χ.Α., και μάλιστα σε καλύτερη τιμή, όπως το έπραξε σιωπηλά πρόσφατα η Schroders.