ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτιωμένες προσφορές από Calamos – Exin, Fosun για Εθνική Ασφαλιστική

Βελτιωμένες προσφορές από Calamos – Exin, Fosun για Εθνική Ασφαλιστική

Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεταβίβαση της Εθνικής Ασφαλιστικής ξεκίνησε χθες, με την υποβολή από τους δύο επικρατέστερους διεκδικητές, την ελληνοαμερικανική κοινοπραξία Calamos – Exin και τον κινεζικό όμιλο Fosun, των τελικών βελτιωμένων προσφορών.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει ο μέτοχος, ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, οι προσφορές θα αξιολογηθούν σε συνεργασία με τους συμβούλους Goldman Sachs και JP Morgan και οι οριστικές αποφάσεις αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Το ελάχιστο ποσοστό μεταβίβασης είναι 75%, ενώ από το τίμημα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι από την πώληση ο μέτοχος δεν θα εγγράψει ζημιά, καλύπτοντας τη λογιστική αξία στην οποία έχει εγγράψει την εταιρεία στα βιβλία του και η οποία είναι κοντά στα 650 εκατ. ευρώ.

Χθες η διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2017, με βάση τα οποία τα κέρδη προ φόρων του ομίλου είναι αυξημένα κατά 54,5%, στα 18,7 εκατ. ευρώ έναντι 12,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2016. Σημαντική αύξηση κατά 17% παρουσίασε η συνολική παραγωγή της εταιρείας, η οποία ανήλθε στα 155,7 εκατ. ευρώ έναντι 133,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή. Σε αυτό, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, συνέβαλε κυρίως η επιτυχημένη διάθεση του νέου προϊόντος Ζωής εφάπαξ ασφαλίστρου «Εθνική Εφάπαξ +», η παραγωγή του οποίου άγγιξε τα 22,7 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο των 20 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί.

Η άνοδος των εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους αποτυπώνεται στην αύξηση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου ζωής κατά 29,6%, σε 115,1 εκατ. ευρώ έναντι 88,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Σε ό,τι αφορά στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 44,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, μειωμένα κατά 8,4%, κυρίως λόγω της πτώσης του κλάδου αυτοκινήτων. Η αύξηση της παραγωγής ήταν αποτέλεσμα των επιτυχημένων ενεργειών των δικτύων παραγωγής της εταιρείας, με το τραπεζοασφαλιστικό δίκτυο να αυξάνει τα ασφάλιστρα κατά 112,6%, σε 40,6 εκατ. ευρώ έναντι 19,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, λόγω του προϊόντος «Εθνική Εφάπαξ +», και το ασφαλιστικό δίκτυο να καταγράφει αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων κατά 4,6%, σε 65,7 εκατ. ευρώ έναντι 62,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016, λόγω της διάθεσης νέων συνταξιοδοτικών προϊόντων, καθώς και τη συνεχόμενη αύξηση των πωλήσεων του νέου νοσοκομειακού προϊόντος «Full».

Στα αποτελέσματα τριμήνου ξεχωρίζει η περαιτέρω βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου, υπερβαίνοντας το όριο του 100% του δείκτη φερεγγυότητας χωρίς τη χρήση του μεταβατικού μέτρου για τις τεχνικές προβλέψεις. Ο αντίστοιχος δείκτης ανήλθε στο 106% την 31η Μαρτίου 2017, έναντι 96% την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η βελτίωση του δείκτη προήλθε από την ενίσχυση των επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων για την κάλυψη της κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας κατά 10,6%. Με τη χρήση μεταβατικών μέτρων και προσαρμογής λόγω μεταβλητότητας, ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ ανήλθε σε 175%, έναντι 170% στο τέλος του 2016.