ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η κρίση μείωσε 64,6% τους απασχολουμένους στις κατασκευές

Η κρίση μείωσε 64,6% τους απασχολουμένους στις κατασκευές

Λιγότερες κατά 35,4% είναι οι ενεργές επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου από το 2004 μέχρι σήμερα, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της σημαντικής πτώσης των επενδύσεων σε υποδομές.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, από τις 681 επιχειρήσεις που ήταν εγγεγραμμένες στα σχετικά μητρώα (τάξεις 3η έως 7η) το 2004, σήμερα έχουν απομείνει 460 εταιρείες, δηλαδή 252 εξ αυτών δεν υφίστανται πλέον. Η εξέλιξη αυτή έχει οδηγήσει και σε σημαντική μείωση της απασχόλησης. Ειδικότερα, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2008, δηλαδή ακριβώς πριν από το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, στον κλάδο απασχολούνταν 401.000 εργαζόμενοι, στο τέλος του 2016 ο σχετικός αριθμός είχε καταρρεύσει σε μόλις 141,8 χιλιάδες εργαζομένους. Εν ολίγοις, το 64,6% εκείνων που απασχολούνταν στις κατασκευές το 2008, βρίσκεται σήμερα εκτός κλάδου.

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει το μέγεθος της πτώσης ενός από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της οικονομίας τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη σταθερή έως και ανοδική συμμετοχή των κατασκευών στο ΑΕΠ την περίοδο 1995 – 2002 (από 5% έως 6,3%) και αποκορύφωμα το 2004, όταν άγγιξε το 8,3% ελέω Ολυμπιακών Αγώνων, ο κλάδος υποχωρεί συνεχώς από το 2006 και μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα, πλέον, η συμβολή του στο ΑΕΠ να μην ξεπερνά το 2,1%, τέσσερις φορές χαμηλότερο ποσοστό από το 2006. Αν συνυπολογιστεί και η πτώση του ιδίου του ΑΕΠ την τελευταία δεκαετία, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η κάμψη είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ακόμα κι έτσι, οι κατασκευές συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στο 22% των φόρων και εισφορών που εισπράττει το κράτος και καταγράφονται στο ΑΕΠ.

Οπως προκύπτει από το 2009 έως το τέλος του 2013 (τελευταία διαθέσιμα επίσημα στοιχεία), ο κύκλος εργασιών των έργων πολιτικού μηχανικού (δημόσια έργα) υποχώρησε κατά 58%. Αντίστοιχα, από το 2008 έως το 2013, η αξία της παραγωγής έργων πολιτικού μηχανικού υποχώρησε κατά 46%. Ανάλογη εικόνα κατέγραψε και η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα από το 2008 μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται πλέον σε επίπεδο που αντιστοιχεί στο 10% εκείνου που βρισκόταν το 2005.

Σύμφωνα με φορείς του κλάδου, είναι δεδομένο ότι ο κλάδος χρειάζεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων σε υποδομές, προκειμένου να ανασταλεί η πτωτική αυτή πορεία. Για τον σκοπό αυτό, προτείνεται η χάραξη και ο σχεδιασμός έργων κάθε μεγέθους με ισόρροπη πανελλαδική κατανομή, που να βοηθούν τις παραγωγικές δραστηριότητες της κάθε περιοχής, ιδίως σε τομείς, όπως ο τουρισμός, η αγροτική οικονομία, η βιοτεχνική και βιομηχανική παραγωγή.