ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 48,1 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο

Στα 48,1 εκατ. ευρώ η κερδοφορία της Alpha Bank το πρώτο τρίμηνο

Με κέρδη ύψους 48,1 εκατ. ευρώ έκλεισε το α΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς για την Alpha Bank, ενώ, παρά το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν. Σύμφωνα με την τράπεζα πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τριμηνιαίο αποτέλεσμα που οφείλεται στις χαμηλότερες προβλέψεις και τη διατήρηση της ισχυρής λειτουργικής κερδοφορίας.

Αναλυτικότερα, τα κύρια λειτουργικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 0,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, ενώ τα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 3,7%. Μαζί με διάφορα έκτακτα αποτελέσματα το σύνολο των λειτουργικών δαπανών περιορίστηκε κατά 7,2%. Η αύξηση των εσόδων σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών οδήγησε σε ισχυρή αύξηση (+20,9%) τα αποτελέσματα προ προβλέψεων, ενώ αν αφαιρεθούν διάφορα έκτακτα αποτελέσματα (χρηματοοικονομικά κ.ά.) τα κύρια αποτελέσματα προ προβλέψεων στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν στα 305,1 εκατ. ευρώ (+4,6%). Κατά το πρώτο τρίμηνο η Alpha Bank προχώρησε στη διενέργεια προβλέψεων ύψους 246,8 δισ. ευρώ μειωμένες κατά 3,6% σε σχέση με αυτές του πρώτου τριμήνου του 2016 και κατά -18,8% από τις προβλέψεις του προηγούμενου τριμήνου.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 75,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 10,4 εκατ. τον Μάρτιο του 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 48,2 δισ. έναντι οριακών ζημιών το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Κατά το α΄ τρίμηνο τα νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 123 εκατ. ευρώ (έναντι αυξήσεως 50 εκατ. ευρώ στο δ΄ τρίμηνο 2016), ενώ τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν κατά 101 εκατ. ευρώ έναντι αύξησης 225 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στο 53,8%, ενώ των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 38,1%. Οι δείκτες κάλυψης των καθυστερήσεων από προβλέψεις ανήλθαν στο 49% και 69% αντίστοιχα (και 124% αν υπολογιστούν και οι εμπράγματες εξασφαλίσεις). Τα κεφάλαια κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 (CET 1) ανήλθαν στα 8,6 δισ. και ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και ανήλθε στο 17,2%.

Τα υπόλοιπα καταθέσεων ανήλθαν σε 33,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου έναντι 32,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο (28,1 δισ. ευρώ). Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 1,3 δισ. και ανήλθε στο τέλος Μαρτίου στα 17 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση μέσω ELA περιορίστηκε στα 12,2 δισ. ευρώ μειωμένη κατά 1 δισ. από τον Δεκέμβριο 2016.

Με αφορμή τα αποτελέσματα ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank Δημήτριος Μαντζούνης δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν το τρίτο κατά σειρά κερδοφόρο τρίμηνο για την τράπεζα, κατά το οποίο, παρά τη συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού, διατηρήθηκε η υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω η κεφαλαιακή μας βάση και συνεχίσθηκε η μείωση της χρηματοδοτήσεώς μας από τις κεντρικές τράπεζες. Τα λειτουργικά έξοδα υποχώρησαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης λειτουργικής αποδοτικότητας συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα, επιτύχαμε αποκλιμάκωση των νέων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για μείωση του συνόλου τους και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητος του δανειακού μας χαρτοφυλακίου. Η εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώσεως της τραπέζης συνεχίσθηκε επιτυχώς, με την ολοκλήρωση της πωλήσεως των δραστηριοτήτων μας στη Σερβία, στο πλαίσιο της αποεπενδύσεως από μη κύριες δραστηριότητες. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμβάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία προκειμένου να επανέλθει σε ρυθμό αναπτύξεως εντός του 2017».