ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Alpha Bank: Προετοιμάζεται για έκδοση ομολόγου

Alpha Bank: Προετοιμάζεται για έκδοση ομολόγου

Για την έξοδο στις αγορές, μετά από μεγάλο διάστημα, με την έκδοση ομολόγου προετοιμάζεται η Alpha Bank. Όπως σημειώνει η τράπεζα, η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών, δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποκατάσταση  της προσβάσεις των τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Στο πλαίσιο αυτό στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων η διοίκηση της τράπεζας θα ζητήσει από τους μετόχους της  να της δοθεί η ευχέρεια και μόνον εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, και σε διάστημα δώδεκα μηνών, να μπορεί να εκδώσει ομόλογο το οποίο θα ενισχύσει τη ρευστότητα, αλλά και τα εποπτικά της κεφάλαια, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Τα συγκεκριμένα ομόλογα έχουν χαρακτηριστικά μετατροπής σε μετοχές εφόσον ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο του 5% με 7% (από 17,3% που είναι σήμερα) και η έκδοσή τους αποτελεί εποπτική υποχρέωση. Σε αντίστοιχες κινήσεις έχουν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς το νέο εποπτικό πλαίσιο απαιτεί την αύξηση των κεφαλαιακών αποθεμάτων για την απορρόφηση τυχών μελλοντικών κινδύνων. Σύμφωνα με την Alpha Bank η τράπεζα, με δείκτη βασικών κεφαλαίων 17,3% διαθέτει την ισχυρότερη κεφαλαιακή επάρκεια στον κλάδο, η οποία ενισχύεται περαιτέρω λόγω της λειτουργικής  κερδοφορίας.

Έτσι η πιθανότητα ενεργοποίησης του  μηχανισμού μετατροπής των ομολόγων σε μετοχές κρίνεται ως εξαιρετικά περιορισμένη και δεν προβλέπεται  να υπάρχει γεγονός «αραίωσης» για τους μετόχους. Το αντίθετο, η ενίσχυση των  εποπτικών κεφαλαίων με ομολογιακές εκδόσεις, λειτουργεί προστατευτικά για τους  μετόχους, καθώς δημιουργούνται επιπρόσθετα αποθέματα απορροφήσεως κινδύνων. Σημειώνεται ότι μετά την διαφαινόμενη ολοκλήρωση της αξιολόγησης έχουν βελτιωθεί σημαντικά οι συνθήκες στη διατραπεζική αγορά για τις εγχώριες τράπεζες οι οποίες έχουν προχωρήσει σε συναλλαγές, repos, με εγγυήσεις έντοκα γραμμάτια του ελληνικού δημοσίου τα οποία μέχρι πρόσφατα δεν ήταν αποδεκτά. Έτσι παρά τη μείωση των καταθέσεων τους πρώτους μήνες του 2017 οι εγχώριες τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά την χρηματοδότησή τους μέσω του έκτακτου μηχανισμού ρευστότητας (ELA).