ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε αύξηση κεφαλαίου προχωρεί η Τράπεζα Ηπείρου

13s15trpp

Με στόχο την κάλυψη των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων για την απόκτηση πανελλαδικής άδειας λειτουργίας, η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προτίθεται να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 12 εκατ. ευρώ. Στόχος, η επέκταση και σε άλλους νομούς εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου, στην οποία η τράπεζα διατηρεί σήμερα 9 καταστήματα.

Πρόκειται για τη δεύτερη ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας τα τελευταία δύο χρόνια. Είχε προηγηθεί η κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 6 εκατ. ευρώ το 2015, προκειμένου η τράπεζα να καλύψει τον αναγκαίο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης όλου του τραπεζικού συστήματος την περίοδο εκείνη. Εκτός από την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου, η τράπεζα είχε εκδώσει και ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης περίπου 6 εκατ. ευρώ. Στην αύξηση συμμετείχε και το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ) με την καταβολή ποσού 3,5 εκατ. ευρώ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την απόκτηση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης ποσού 3,5 εκατ. ευρώ. Το ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ελέγχει σήμερα το 38% του συνεταιριστικού κεφαλαίου της τράπεζας και η συμμετοχή του στη νέα αύξηση θεωρείται δεδομένη για τη διατήρηση του ποσοστού του.

Να σημειωθεί ότι τα εποπτικά κεφάλαια της τράπεζας διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2016 στα 10,8 εκατ. ευρώ. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1 CapitalRatio) διαμορφώθηκε στο 6,67%, ο Δείκτης Κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (TIER I) διαμορφώθηκε στο 6,67% και ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου (CAD Ratio) διαμορφώθηκε στο 10%, ενώ οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι 4,5%, 6% και 8%, αντίστοιχα. Με βάση τα αποτελέσματα του 2016, η Συνεταιριστική Ηπείρου είχε κέρδη προ προβλέψεων 3,5 εκατ. ευρώ και με δεδομένο ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στα 43% των χορηγήσεων, τα κέρδη οδηγήθηκαν στον σχηματισμό προβλέψεων.