ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αμεση προτεραιότητα για τις τράπεζες η μείωση του ELA

Αμεση προτεραιότητα για τις τράπεζες η μείωση του ELA

Η μείωση της εξάρτησης από τη χρηματοδότηση της έκτακτης διαδικασίας χορήγησης ρευστότητας του ευρωσυστήματος (ELA) αποτελεί άμεση προτεραιότητα για τις διοικήσεις των εγχώριων τραπεζών.

Ο ELA εκτός από τo υψηλό κόστος –επιβαρύνει με πάνω από 400 εκατ. ευρώ ετησίως το τραπεζικό σύστημα– αποτελεί στοιχείο αδυναμίας, καθώς πρόκειται για την ύστατη πηγή άντλησης ρευστότητας. Οι εγχώριες τράπεζες αντλούν ELA λόγω αδυναμίας άντλησης της απαιτούμενης ρευστότητας από «κανονικές» πηγές (καταθέσεις, διατραπεζική, ομολογιακές εκδόσεις), ενώ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να αντλήσουν ρευστότητα από την ΕΚΤ.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, για να μειωθεί ο ELA, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση ώστε να παγιωθεί το θετικό κλίμα και να προχωρήσει η υλοποίηση του προγράμματος, κάτι που θα δώσει ώθηση στην εμπιστοσύνη και θα επιταχύνει την επιστροφή της οικονομίας σε θετική τροχιά.

Ετσι οι τράπεζες θα μπορέσουν να κάνουν περισσότερες συναλλαγές στη διατραπεζική αγορά, σταδιακά να προχωρήσουν σε ομολογιακές εκδόσεις, ενώ η παγίωση του θετικού κλίματος εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στη σταδιακή επιστροφή καταθέσεων. Οπως εκτίμησαν στελέχη εγχώριων τραπεζών σε συνέδριο της Goldman Sachs που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, περίπου 20 δισ. εξακολουθούν να βρίσκονται «κάτω από στρώματα».

Πάντως ήδη καταγράφεται σημαντική μείωση του ELA (για τις 4 συστημικές στο τέλος Μαρτίου περιορίστηκε στα 41 δισ. από 65,1 δισ. που ήταν το 2016), ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, στο τέλος Μαΐου η συνολική εξάρτηση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος από τον ELA περιορίστηκε στα 40,7 δισ. από 42,1 δισ. τον Απρίλιο. Η βελτίωση της ρευστότητας, παρά τη μείωση των καταθέσεων στο ξεκίνημα του 2017, ήταν αποτέλεσμα της ενίσχυσης των συναλλαγών στη διατραπεζική αγοράς (repos), καθώς οι εγχώριες τράπεζες άντλησαν ρευστότητα χρησιμοποιώντας ως εγγυήσεις έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τα οποία μέχρι τώρα δεν γίνονταν αποδεκτά.

Η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι στην προσεχή γενική συνέλευση θα ζητήσει από τους μετόχους της να της δοθεί η ευχέρεια και, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, να προχωρήσει στην έκδοση ομολόγου το οποίο θα ενισχύσει τη ρευστότητα, αλλά και τα εποπτικά της κεφάλαια, ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ. Οπως σημειώνει η τράπεζα, η σταδιακή βελτίωση των συνθηκών δημιουργεί προϋποθέσεις για την αποκατάσταση της πρόσβασης των τραπεζών στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο των νέων εποπτικών κανόνων, που απαιτούν τη δημιουργία πρόσθετων κεφαλαιακών εργαλείων που θα μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές αν υπάρξει ανάγκη. Σε αντίστοιχες κινήσεις έχουν προχωρήσει πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες. Η κίνηση της Alpha δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν η τράπεζα δεν είχε πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση (CET1 17,3%) και δεν είχαν βελτιωθεί οι οικονομικές συνθήκες μετά τη νέα συμφωνία κυβέρνησης – θεσμών.