ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσων ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ

taiped_960x600

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («ΕΕΣΥΠ»), ως μοναδικός μέτοχος του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου («ΤΑΙΠΕΔ»), βρίσκεται στη διαδικασία πλήρωσης  θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ (εκτελεστικών και μη εκτελεστικών). Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να έχει συλλογικά επαρκή και διαφοροποιημένη εμπειρία για την επιτυχή υλοποίηση των συναλλαγών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ.

Οι  υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν συγκεκριμένες ικανότητες, εμπειρία και εκπαίδευση, καθώς και διαπροσωπικές δεξιότητες και προσόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρακαλώ απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας www.hcap.gr.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 4 Ιουλίου.