ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κεφαλαίου και διπλό ομολογιακό για Παγκρήτια

Αύξηση κεφαλαίου και διπλό ομολογιακό για Παγκρήτια

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 30 εκατ. ευρώ και την έκδοση ομολόγων ύψους 40 εκατ. ευρώ, εντός της επόμενης τριετίας, αποφάσισε η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.

Η συνέλευση έδωσε το «πράσινο φως» για την αύξηση του συνεταιριστικού κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης τριετίας, καθώς και για την έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης, 7ετούς διάρκειας, μέχρι του ποσού των 20 εκατ. ευρώ και μετατρέψιμων ομολόγων ποσού έως 20 εκατ. ευρώ.

O πρόεδρος της Παγκρήτιας κ. Νίκος Μυρτάκης, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη στρατηγική συμμετοχή της Lyktos Participations στο κεφάλαιο της τράπεζας, τονίζοντας ότι θεωρεί τη συμμετοχή αυτή πολύ σημαντική για τη μετεξέλιξη της Τράπεζας σε ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πιστωτικό ίδρυμα.

Αναφέρθηκε σε μία σειρά από δράσεις που προγραμματίζει η Τράπεζα για το επόμενο χρονικό διάστημα, μεταξύ των οποίων χρηματοδότηση της τοπικής οικονομίας, μέσω κονδυλίων που διατίθενται από την ΕΤΕπ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το πακέτο Γιούνκερ, το πρόγραμμα CΟSME και το ΕΤΕΑΝ, καθώς και το πρόγραμμα συμβολαιακής γεωργίας με αποδέκτες 4.000 αγρότες και ειδικά προγράμματα για 1.000 αγρότες.

Σε ό,τι αφορά τα «κόκκινα» δάνεια ο κ. Μυρτάκης σημείωσε ότι η Παγκρήτια, στο πλαίσιο μείωσης των NPLs, έχει προκρίνει τη συνεννόηση με τους συνεργάσιμους δανειολήπτες, με σκοπό τη στήριξή τους, προωθώντας βιώσιμες ρυθμίσεις. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση του 2016 έκλεισε με καθαρά κέρδη μετά από φόρους ύψους 10,69 εκατ. ευρώ.