ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέες επενδύσεις 300 εκατ. από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2017

Νέες επενδύσεις 300 εκατ. από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2017

Κεφάλαια της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ αναμένεται να επενδύσει ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 2017, αυξάνοντας το συνολικό μέγεθος των επενδύσεών του κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης σε 1,8 δισ. ευρώ. Για την τρέχουσα χρήση, τη μερίδα του λέοντος αναμένεται να αποσπάσουν οι δαπάνες στους τομείς των υποδομών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράλληλα, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Γιώργος Περιστέρης, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του στη χθεσινή ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων του ομίλου, έχει ήδη δρομολογηθεί και η νέα γενιά επενδύσεων σε τομείς όπως τα έργα αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησοταμίευσης.

Ιδίως ως προς το τελευταίο αυτό σκέλος, τα σχέδια της εταιρείας είναι σημαντικά, καθώς η διοίκηση εκτιμά ότι «ο τομέας της καθαρής ενέργειας παρουσιάζει πολύ μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης στην Ελλάδα, η οποία διαθέτοντας ιδανική μορφολογία εδάφους και υψηλή κατασκευαστική τεχνογνωσία για την παραγωγή και αποθήκευσή της, μπορεί να εξασφαλίσει την έγκαιρη και ισότιμη συμμετοχή της με υψηλότατη εγχώρια προστιθέμενη αξία στην ενεργειακή επανάσταση που συντελείται παγκοσμίως», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Περιστέρης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική στρατηγική επιδίωξη του ομίλου στο μέλλον, είναι η όλο και μικρότερη εξάρτηση από το κατασκευαστικό αντικείμενο, που είναι από τη φύση του κυκλικό και ευμετάβλητο. Ετσι, τομείς όπως οι παραχωρήσεις, τα ενεργειακά έργα και τα άλλα έργα υποδομών, που κατασκευάζονται με συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, φαντάζουν ως ιδανικά για την εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου, καθώς προσφέρουν σταθερές, προβλέψιμες και μακροχρόνιες πηγές εσόδων. Οπως τόνισε ο κ. Περιστέρης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι σήμερα η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ το 2018 αναμένεται να επιτευχθεί ο στόχος των 1.000 MW εγκατεστημένης ισχύος. Παράλληλα, τους προσεχείς μήνες αναμένεται η συμβασιοποίηση του έργου για την κατασκευή και εκμετάλλευση του νέου αεροδρομίου στο Καστέλλι του Ηρακλείου της Κρήτης, έργο της τάξεως των 480 εκατ. ευρώ, ενώ παράλληλα η εισηγμένη έχει επενδύσει στην εξόρυξη και τη βιομηχανική και εμπορική εκμετάλλευση λευκολίθου.