ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Και επίσημα στην EXIN η Εθνική Ασφαλιστική

Και επίσημα στην EXIN η Εθνική Ασφαλιστική

Τη μεταβίβαση του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής στην EXIN Financial Services Holding B.V. (“EXIN”) ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος έναντι τιμήματος 718,3 εκατ. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΤΕ θα διατηρήσει το 25% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, την πώληση του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικές καθώς και τη σύναψη συμφωνίας αποκλειστικής συνεργασίας για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ, ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕ που συνεδρίασε στις 27 Ιουνίου.

Η ΕΤΕ και η EXIN προχώρησαν επίσης σε συμφωνία που θα διέπει τη μεταξύ τους σχέση ως μέτοχοι της Εθνικής Ασφαλιστικής. Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο της τάξεως των περίπου 110 μονάδων βάσης στο pro forma δείκτη CET1 της ΕΤΕ.

Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να επικεντρωθεί στις κύριες δραστηριότητες της και στην υγιή πιστωτική επέκταση.

Με αφορμή την πώληση ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, δήλωσε: «Ύστερα από 125 έτη κοινής πορείας η οποία ξεκίνησε το 1891, η ΕΤΕ προχώρησε στην πώληση του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευση της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Παράλληλα, σύναψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας bancassurance για τη διανομή των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ. Η απόφαση να διατηρηθεί μειοψηφική συμμετοχή της τάξεως του 25%, συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που διέπει τη σχέση μας με την EXIN. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που ο νέος μας συνεργάτης, η EXIN, διακατέχεται από μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και θα συνεχίσει να αναπτύσσει την Εθνική Ασφαλιστική τα επόμενα χρόνια».

Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού και της Τράπεζας της Ελλάδος.