ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέα δάνεια 5 δισ. ευρώ ετησίως από την Πειραιώς το 2020

Νέα δάνεια 5 δισ. ευρώ ετησίως από την Πειραιώς το 2020

Την πεποίθησή του ότι η πρόσφατη συμφωνία ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης θα επαναφέρει την οικονομία σε θετικότερη πορεία κατά τη διάρκεια του 2017 υπογράμμισε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου.

Μιλώντας χθες στη γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, ο κ. Μεγάλου σημείωσε ότι «μετά τις αποφάσεις του πρόσφατου Eurogroup το οικονομικό περιβάλλον αναμένεται να βελτιωθεί αισθητά, επιτρέποντας στη χώρα να γυρίσει σελίδα και όλοι να εστιάσουμε στο πραγματικό ζητούμενο που είναι η επιστροφή στην ανάπτυξη». Στη βελτίωση των συνθηκών και την ανάγκη επιτάχυνσης του βηματισμού, ώστε να επιτύχουμε την έξοδο της χώρας από την κρίση, επικεντρώθηκε ο πρόεδρος του ομίλου Πειραιώς Γεώργιος Χαντζηνικολάου, προσθέτοντας ότι το κλίμα βελτιώνεται και ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάκαμψη, τόνισε ο κ. Χαντζηνικολάου, είναι η πολιτική σταθερότητα, η ξεκάθαρη δέσμευση πολιτείας και κοινωνίας στον στόχο αυτό και η συστράτευση όλων των παραγωγικών δυνάμεων, με προτεραιότητα πλέον τις επενδύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις. Σημείωσε ακόμα ότι η επιστροφή των καταθέσεων και η άρση των capital controls θα είναι τα επόμενα βήματα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τα οποία θα βοηθήσουν στην επιστροφή των ξένων επενδύσεων.

Ο κ. Μεγάλου ανέφερε ότι η βελτίωση των προοπτικών ενισχύει την οικονομική δραστηριότητα και προς την κατεύθυνση αυτή «η Τράπεζα Πειραιώς θα συνεχίσει να χρηματοδοτεί δυναμικά την ελληνική οικονομία. Στόχος μας είναι να αυξήσουμε σταδιακά τις νέες χρηματοδοτήσεις από 2 δισ. ευρώ τον χρόνο το 2016 σε 5 δισ. ευρώ το 2020». Σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν ξεχώρισε την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού, μέσα από τη «συνεπή υλοποίηση ενεργητικής διαχείρισης στο πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων», την ενίσχυση της ρευστότητας μέσω της σταδιακής επιστροφής καταθέσεων και της μείωσης της έκθεσης στον μηχανισμό ELA και την επιστροφή σε κερδοφορία. Για τα «κόκκινα» δάνεια σημείωσε ότι πρόκειται για εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα, τονίζοντας ότι σε επίπεδο μητρικής οι στόχοι για τη μείωση των υπολοίπων NPLs και NPEs επιτεύχθηκαν τόσο με το τρίτο όσο και το τέταρτο τρίμηνο του 2016.

Ο κ. Μεγάλου επίσης παρουσίασε στους μετόχους τον στρατηγικό σχεδιασμό της τράπεζας με ορίζοντα το 2020, το Agenda 2020.

Σύμφωνα με αυτόν, ο όμιλος στοχεύει: σε εκταμιεύσεις νέων δανείων ύψους 4 δισ. ευρώ το 2018 και άνω των 5 δισ. ευρώ από το 2019 και μετά (έναντι περίπου 2 δισ. ευρώ το 2016), στον μηδενισμό της εξάρτησης από τον ELA από τα επίπεδα των 11 δισ. ευρώ σήμερα (Δεκ. 2016). Ο μηδενισμός του ELA θα της αποφέρει ετήσιο όφελος 110 εκατ. ευρώ, στη μείωση των NPLs από 24,4 δισ. ευρώ (2016) σε κάτω των 10 δισ. ευρώ το 2020 και αντίστοιχη μείωση των NPEs από 34,4 δισ. ευρώ σε κάτω των 20 δισ. ευρώ, στη μείωση του δείκτη κόστους προς έσοδα από 57% (2016) σε κάτω του 45% μέσω του περαιτέρω εξορθολογισμού του δικτύου καταστημάτων, στη μείωση του χειρόγραφου φόρτου εργασίας, στην ενίσχυση των αυτοματοποιημένων διαδικασιών, στη μείωση προσωπικού κ.ά. και τέλος στην ενίσχυση των προϊόντων μεγαλύτερης δανειακής απόδοσης (μικρές επιχειρήσεις, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες) από 5% σήμερα σε περίπου 20%.

Σημειώνεται ότι η συνέλευση ενέκρινε την πρόταση της διοίκησης για τη μείωση του αριθμού μετοχών με αύξηση της ονομαστικής αξίας (reverse split)· κίνηση που, όπως ανέφερε ο κ. Μεγάλου, θα έχει θετική επίδραση για τη διαπραγμάτευση της μετοχής σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες και την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας. Οι μετοχές της τράπεζας από περίπου 8,73 δισ. τεμάχια θα μειωθούν σε 466,6 εκατ. τεμάχια, ενώ θα αντικατασταθούν σε αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 20 παλαιές. Ετσι, ένας μέτοχος με 20.000 μετοχές της τράπεζας που σήμερα είναι στην τιμή των 0,206 ευρώ ανά μετοχή μετά το reverse split θα έχει 1.000 μετοχές, οι οποίες θα τελούν υπό διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο στην τιμή των 4,12 ευρώ ανά μετοχή.