ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αποζημίωση για μονάδες που θα μείνουν εφεδρεία στα νησιά ζητεί η ΔΕΗ

deh2--4

Θέμα αποζημίωσης των μονάδων που θα πρέπει να διατηρηθούν στις Κυκλάδες μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσή τους, θέτει η ΔΕΗ στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η ΡΑΕ για την ανάπτυξη του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ περιόδου 2018-2027.

Στο κεφάλαιο διασύνδεσης Κυκλάδων προβλέπεται η διατήρηση παραγωγικού δυναμικού στα νησιά, ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διασύνδεσης. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές δαπάνες από πλευράς ΔΕΗ, κυρίως πάγιες, και θεωρείται επομένως επιτακτική η ανάγκη να καθοριστούν ρυθμιστικά οι όροι λειτουργίας και ο τρόπος αποζημίωσης των συγκεκριμένων μονάδων, σημειώνει η ΔΕΗ. Αναφέρει, μάλιστα, την περίπτωση του σταθμού της Ανδρου ισχύος 14,1 MW που παρέχει εφεδρικές υπηρεσίες στο νησί σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών και ο οποίος έχει τεθεί σε ψυχρή εφεδρεία. Παρότι η ΔΕΗ έχει υποβάλει αίτημα στη ΡΑΕ για την ένταξή του στο καθεστώς εφεδρείας εκτάκτων αναγκών και αποζημίωσης και ο σταθμός μέχρι σήμερα βρίσκεται σε λειτουργική ετοιμότητα με δέσμευση προσωπικού και σημαντικών πόρων, δεν έχει ρυθμιστεί από τη ΡΑΕ και τον Διαχειριστή η ανάκτηση του κόστους παραγωγού. Το παράδειγμα αναφέρεται από τη ΔΕΗ ως «ένα μάλλον κακό προηγούμενο για τον τρόπο που θα ρυθμιστούν τα θέματα εφεδρείας των προς διασύνδεση νησιών στο μέλλον».

Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση της Κρήτης, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και επάρκεια ενεργειακής τροφοδοσίας του νησιού ήδη από τις αρχές του 2020, με δεδομένο ότι πλήθος συμβατικών μονάδων της Κρήτης δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν μετά το 2019 για περιβαλλοντικούς λόγους. Το συγκεκριμένο έργο είναι, ίσως, το πιο κρίσιμο για την 1η τριετία και οποιαδήποτε καθυστέρηση θα οδηγήσει σε διακύβευση της ασφάλειας τροφοδοσίας του νησιού, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, και ζητάει αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησής του και καθορισμό των συμβατικών μονάδων που θα είναι απαραίτητες από το 2020 και μετά, είτε για συνεχή λειτουργία είτε για εφεδρεία.

Κρίσιμης σημασίας έργο, σύμφωνα με τη ΔΕΗ, είναι και η αποπεράτωση του δικτύου 400 kv στην Πελοπόννησο, καθώς η μη ολοκλήρωσή της δημιουργεί συνθήκες μη αποδοτικής εκμετάλλευσης της Μονάδας 5 του ΑΗΣ Μεγαλόπολης.

Η μονάδα είναι καθαρής ισχύος 811 MW, ωστόσο δεν μπορεί να λειτουργήσει πάνω από τα 400 MW όταν λειτουργούν ταυτόχρονα οι δύο λιγνιτικές μονάδες της Μεγαλόπολης και οι ΑΠΕ, λόγω συμφόρησης του συστήματος Πελοποννήσου. H ΔΕΗ ζητάει επίσης να γίνει ειδική μνεία στην αδειοδοτημένη νέα λιγνιτική μονάδα Μελίτη ΙΙ, η οποία αποτελεί μέρος του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας και για την οποία έχει υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της κινεζικής εταιρείας CMEC.