ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε έκδοση ομολόγου 60 εκατ. ευρώ προχωρεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

07s10terna

Εως τις 20 Ιουλίου αναμένεται να προχωρήσει η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην έκδοση ομολόγου μέχρι 60 εκατ. ευρώ στην εγχώρια αγορά εταιρικών ομολόγων του Χ.Α., με σκοπό να χρηματοδοτήσει νέες επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Αναμένεται και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στην κάλυψη μέρους της ομολογιακής έκδοσης, όπως συνέβη και στην πρόσφατη έκδοση του ομίλου Μυτιληναίου. Η έκδοση του ομολόγου εγκρίθηκε από το Χρηματιστήριο της Αθήνας και έπεται η έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πιθανόν την ερχόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της έκδοσης θα διατεθούν 60.000 ομολογίες των 1.000 ευρώ, με την εταιρεία να επιδιώκει τη διαμόρφωση επιτοκίου κάτω από τα επίπεδα του 4%. Σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν θα υποστηρίξει το σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στις ΑΠΕ και αφορά στην ανάπτυξη νέων, ακόμη μεγαλύτερων project, που σταδιακά θα οδηγήσουν την εγκατεστημένη ισχύ του ομίλου στα 2 MW.

Η εισηγμένη στη διάρκεια του α΄ τριμήνου 2017 εμφάνισε καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, ύψους 9,3 εκατ. ευρώ, έναντι 7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, καταγράφοντας αύξηση 32,8%, επηρεασμένα θετικά κυρίως από τη βελτίωση του τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα.

Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο α΄ τρίμηνο του 2017 διαμορφώθηκε στα 593 εκατ. ευρώ έναντι 554 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2016, αντανακλώντας τις αυξημένες επενδύσεις του ομίλου, οι οποίες ανήλθαν σε 22 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του ομίλου πλέον ανέρχεται σε 786 mw. Ο όμιλος έχει εγκαταστήσει 516 mw στην Ελλάδα, 138 mw στις ΗΠΑ, 102 mw στην Πολωνία και 30 mw στη Βουλγαρία.