ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η απορρόφηση της «Θερμοκήπια Θράκης»

14s10thr

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας «Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.» από τις εισηγμένες εταιρείες «Πλαστικά Θράκης» και «Ελαστρον», κατόπιν απορρόφησης της εταιρείας «Ελαστρον Αγροτική» από τη «Θερμοκήπια Θράκης».

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση «με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι η ως άνω συγκέντρωση που αναφέρεται, πρωτίστως, στον κλάδο παραγωγής και διανομής και χονδρικής πώλησης φρέσκων λαχανικών, και συγκεκριμένα ντομάτας και αγγουριού θερμοκηπίου, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι ύστερα από τέσσερα χρόνια από την είσοδό τους στην πρωτογενή παραγωγή ντομάτας με την εφαρμογή της μεθόδου υδροπονικής καλλιέργειας, οι εισηγμένες «Πλαστικά Θράκης» και «Ελαστρον-πρώην Καλπίνης Σίμος» αποφάσισαν φέτος να ενώσουν τις δυνάμεις τους, συγχωνεύοντας τις θυγατρικές τους εταιρείες. Ειδικότερα, στις 22 Μαΐου 2017 οι δύο εισηγμένες «Πλαστικά Θράκης» και «Ελαστρον» έκαναν γνωστό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού ότι ιδρύουν κοινή εταιρεία μέσω της συγχώνευσης τών κατά 100% θυγατρικών τους στον κλάδο της υδροπονικής καλλιέργειας (παραγωγή ντομάτας). Η απόφαση της συγχώνευσης ελήφθη λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δύο εταιρείες λειτουργούν ήδη ως ενιαία οντότητα, αφού έχουν όμορες παραγωγικές μονάδες στην Ξάνθη, ενώ ταυτόχρονα έχουν κοινή διοίκηση, επιχειρηματική πολιτική και στόχους. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συγχώνευση που ενεκρίθη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού ήταν μάλλον προδιαγεγραμμένη από καιρό. Εγινε τώρα με απώτερο στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη μείωση του κόστους λειτουργίας και την επίτευξη αποτελεσματικότερης διοίκησης και οργάνωσης. Τέλος, να αναφέρουμε ότι ο όμιλος των «Πλαστικών Θράκης» το α΄ τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης εμφάνισε ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ύψους 2,1 εκατ. έναντι επίσης κερδών 3,3 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Επίσης, αύξηση κατά περίπου 9% εμφάνισε ο ενοποιημένος κύκλος για την περίοδο που εξετάζουμε και ανήλθε στα 76,5 εκατ. ευρώ από 70,3 εκατ. ευρώ που ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο του 2016.