ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με το σταγονόμετρο οι προσλήψεις εργαζομένων από τις εισηγμένες εταιρείες

efro

Επιφυλακτικές να προσλάβουν νέα στελέχη και προσωπικό εμφανίσθηκαν οι εισηγμένες το πρώτο τρίμηνο του 2017. Κι αυτό κυρίως γιατί εκκρεμούσε η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας και η εκταμίευση της δόσης των 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ η πολιτική αντιπαράθεση προκαλούσε ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας.

Ετσι, ο κίνδυνος να επαναληφθεί ο εφιάλτης του καλοκαιριού του 2015, αλλά και το γεγονός ότι πλέον οι εταιρείες κάνουν επιλεκτικές προσλήψεις, κυρίως για τις θυγατρικές του εξωτερικού, είχε ως αποτέλεσμα να παρουσιασθεί μείωση των θέσεων απασχόλησης. Σύμφωνα με την έρευνα της «Κ», μείωση των θέσεων εργασίας κατά 811 άτομα παρουσίασε το άθροισμα των 14 εισηγμένων του εμποροβιομηχανικού κλάδου, που ανακοίνωσαν αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των 200 εισηγμένων απέφυγε να δημοσιοποιήσει τριμηνιαίες λογιστικές καταστάσεις, καθώς δεν είναι υποχρεωτικές από τον νόμο. Συνολικά, το φετινό α΄ τρίμηνο οι 14 εισηγμένες διατήρησαν 45.223 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης έναντι 46.034 θέσεων εργασίας την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η εξέλιξη αυτή σε αντίθεση με το σύνολο του 2016, που είχαμε θετικό ισοζύγιο στις προσλήψεις, αποκαλύπτει δύο βασικά σημεία: α) Οι εταιρείες παρέμειναν ιδιαίτερα συντηρητικές να προχωρήσουν σε νέες προσλήψεις αφού και η ελληνική οικονομία εισήλθε στον 8ο χρόνο ύφεσης και προτεραιότητά τους ήταν να διατηρήσουν τη ρευστότητά τους σε επαρκή επίπεδα και β) ολοκληρώνονται σταδιακά τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου σε μεγάλους ομίλους που ήταν σε εξέλιξη από την τελευταία διετία, ενώ υπάρχουν και αρκετές συνταξιοδοτήσεις εργαζομένων αλλά και κλεισίματα θυγατρικών λόγω ζημιών.

Οι εισηγμένοι όμιλοι που αύξησαν το προσωπικό τους το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν οι: α) η Motor Oil εμφάνισε σύνολο 2.103 εργαζομένων έναντι 2.006 εργαζομένων το α΄τρίμηνο του 2016, β) τα Πλαστικά Θράκης απασχόλησαν 1.793 άτομα έναντι 1.687 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, γ) η Quest Συμμετοχών απασχόλησε φέτος 1.537 άτομα από 1.506 το πρώτο τρίμηνο του 2016. Αντίθετα, τις μεγαλύτερες μειώσεις θέσεων εργασίας εμφάνισαν οι εξής εισηγμένοι όμιλοι: α) Ο ΟΤΕ λόγω παλαιοτέρων προγραμμάτων αλλά και συνταξιοδοτήσεων είχε φέτος 21.257 εργαζομένους από 21.563 εργαζομένους το α΄ τρίμηνο του 2016, β) η Ιντραλότ απασχόλησε 5.163 άτομα από 5.293 εργαζομένους το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και γ) η Frigoglass απασχόλησε 5.366 άτομα το πρώτο τρίμηνο του 2017, από 5.394 άτομα την αντίστοιχη περίοδο του 2016.

Αν η εσωτερική αγορά δείξει αύξηση της ζήτησης στα επόμενα τρίμηνα, οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν θα έχουν τον πρώτο λόγο στο να αυξήσουν τα μερίδιά τους χωρίς να μειώσουν τα περιθώρια της κερδοφορίας τους. Ιδιωτικοποιήσεις (αεροδρόμια, Ελληνικό κ.λπ.), τουρισμός και εξωστρέφεια αποτελούν τους βασικούς επιχειρηματικούς καταλύτες για το υπόλοιπο του 2017. Είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν επιπλέον ώθηση στην αύξηση της δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις.

Πάντως, οι εισηγμένες στις ετήσιες εκθέσεις τους για το 2017 παραμένουν επιφυλακτικές για την πορεία της χρονιάς. Βέβαια, πρέπει να γνωρίζουμε ότι περισσότερες ετήσιες εκθέσεις γράφτηκαν το δίμηνο Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2017, που η χώρα παρέμεινε σε επενδυτική ομηρία λόγω της καθυστέρησης που σημειώθηκε για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης.

Είναι δεδομένο ότι οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δημιουργούνται κυρίως από τις εταιρείες με υψηλό δείκτη εξωστρέφειας. Ωστόσο υπάρχουν και αρκετές εισηγμένες από το λιανεμπόριο, τα τρόφιμα και τον ξενοδοχειακό κλάδο, που ολοκληρώνουν φέτος παραγωγικές επενδύσεις και θα προσλάβουν νέους εργαζομένους.