ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κεφάλαια 819 εκατ. αντλήθηκαν από το Χ.Α. το 7μηνο

s21_xa-mkefalaia_2207

Τριπλάσιο αριθμό κεφαλαίων (610 εκατ. ευρώ), μέσω της έκδοσης εταιρικών ομολόγων, αντλήθηκαν από το Χρηματιστήριο τους επτά πρώτους μήνες του 2017 σε σύγκριση με τα κεφάλαια (209 εκατ. ευρώ) που αντλήθηκαν από αυξήσεις κεφαλαίου με μετρητά αλλά και ιδιωτικές τοποθετήσεις (stock option).

Το άθροισμα των 819 εκατ. ευρώ που έχουν αντληθεί μέχρι τώρα από τη χρηματιστηριακή αγορά αποδεικνύει ότι οι επενδυτές παραμένουν ενεργοί όταν τους ζητηθεί να τοποθετήσουν τις αποταμιεύσεις τους παρά το πρόβλημα που υπάρχει με τον έλεγχο διακίνησης κεφαλαίων (capital controls) αλλά και το αρνητικό κλίμα στην οικονομία που είχε προκαλέσει η καθυστέρηση για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και την εκταμίευση της δόσης των 8,8 δισ. ευρώ. Ωστόσο παραμένει μείζον θέμα για την αγορά η χαμηλή συμμετοχή εισηγμένων που επιδιώκουν ν αντλήσουν φθηνά κεφάλαια από το Χρηματιστήριο.

Oι λόγοι είναι οι εξής: α) οι εταιρείες διστάζουν να ζητήσουν κεφάλαια από τους επενδυτές σε μια τέτοια χρονική περίοδο καθώς οι περισσότερες επενδυτικές μερίδες είναι ανενεργές (δεν πραγματοποιούν ούτε μία πράξη κάθε μήνα), β) οι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν αναστείλει τα επενδυτικά τους προγράμματα λόγω του υπερδανεισμού και συνεπώς δεν αποφασίζουν να εκδώσουν νέο αριθμό μετοχών για να αντλήσουν μετρητά και γ) η άνοδος που παρατηρείται φέτος στο Χρηματιστήριο αφορά μία πολύ μικρή ομάδα μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης με υψηλό δείκτη εξωστρέφειας.

Η αγορά των εταιρικών ομολόγων πρόσφερε σε επενδυτές που ήταν απογοητευμένοι από τις ζημιές των χαρτοφυλακίων τους μια εναλλακτική λύση αφού τα επιτόκια που διαπραγματεύονται οι ομολογιακές εκδόσεις είναι πολύ υψηλά σε σύγκριση με τις τραπεζικές αποδόσεις.

Ετσι για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια ύφεσης παρατηρήθηκε μεγάλη κινητικότητα από τους επενδυτές που υπερκάλυψαν όλες τις ομολογιακές εκδόσεις.

Τα καλά νέα για τους επενδυτές, όπως αποκάλυψαν και οι περισσότερες φετινές ετήσιες γενικές των εισηγμένων, το 2016 οι εταιρείες -για τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015- απέδωσαν προς τους μετόχους τους χρηματικές διανομές συνολικού ύψους 1,010 δισ. ευρώ που κατανέμονται στις εξής κατηγορίες: α) μερίσματα ύψους 680 εκατ. ευρώ, β) προμερίσματα ύψους 78 εκατ. ευρώ, γ) διανομές αποθεματικών ύψους 219 εκατ. ευρώ και δ) επιστροφές κεφαλαίων ύψους 33 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα το 2015 -για τα αποτελέσματα της χρήσης 2014- οι συνολικές χρηματικές διανομές ανήλθαν στο ύψος των 851 εκατ. ευρώ και κατανέμονται ως εξής: α) μερίσματα ύψους 590 εκατ. ευρώ, β) προμερίσματα ύψους 78 εκατ. ευρώ, γ) διανομές αποθεματικών ύψους 31 εκατ. ευρώ και δ) επιστροφές κεφαλαίων ύψους 69 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, παλαιότερα το 2014 οι εισηγμένες κατέβαλαν χρηματικές διανομές συνολικού ύψους 582 εκατ. ευρώ και το 2013 το αντίστοιχο ποσό είχε διαμορφωθεί λίγο πάνω από τα 500 εκατ. ευρώ. Το 2013 είχαν μοιράσει μετρητά στους μετόχους τους 38 εταιρείες, το 2014 και το 2015 είχαν μοιράσει μετρητά 47 εταιρείες και το 2016 οι εισηγμένες ήταν 46.