ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχέδιο διάθεσης συχνοτήτων κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς

27s19kers

Τη διάθεση συχνοτήτων που θα καλύψουν ανάγκες κινητής τηλεφωνίας 4ης και 5ης γενιάς (4G/5G) προγραμματίζει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η ρυθμιστική αρχή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για τη διάθεση συχνοτήτων στη ζώνη των 3400-3800 MHz και οι οποίες σύμφωνα με τη ρυθμιστική αρχή μπορούν να αξιοποιηθούν στην ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση.

Ειδικότερα η ΕΕΤΤ σκοπεύει να διαθέσει 280 MHz σε τέσσερα μπλοκ συχνοτήτων, ένα των 40 MHz, δύο των 70 MHz και ένα των 100 MHz. Στην ίδια ζώνη, στο παρελθόν, η ρυθμιστική αρχή είχε εκχωρήσει στον ΟΤΕ ένα μπλοκ 60 MHz και άλλα 60 ΜHz που έχουν δεσμευθεί από το Ελληνικό Δημόσιο για χρήση των αγροτικών δικτύων.

Στο παρελθόν το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη ζώνη ήταν περιορισμένο. Ωστόσο, καθώς προωθείται η ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας 5ης γενιάς, αποκτά μεγάλο ενδιαφέρον. Συγκεκριμένα, κοινοτική απόφαση (2014/276/Ε.Ε.) αναφέρει ότι η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για την ανάπτυξη υψηλής ταχύτητας ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων, που θα παρέχουν καινοτόμες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στους τελικούς χρήστες. Επίσης, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ζώνη συχνοτήτων των 3400-3800 MHz αναμένεται να είναι ζώνη στρατηγικής σημασίας για την ανάπτυξη δικτύων 5ης γενιάς. Και σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, τη θέση αυτή υποστηρίζουν πλέον πολλοί φορείς εκμετάλλευσης κινητών επικοινωνιών, κατασκευαστές ραδιοεξοπλισμού και κοινοπραξίες κατασκευαστών ειδικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ, η συγκεκριμένη ζώνη συχνοτήτων 3400-3800 MHz περικλείει το πλεονέκτημα της μεγάλης διαθεσιμότητας και εύρους ζώνης σε σύγκριση με το μικρό εύρος ζώνης που ήδη χρησιμοποιείται στις άλλες περιοχές του φάσματος που αξιοποιεί η κινητή τηλεφωνία (π.χ. 800 MHz/900 MHz/1800 κ.λπ.). Ετσι η ζώνη 3400-3800 ΜΗz μπορεί δυνητικά να δώσει λύση στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες σε κίνηση δεδομένων των δικτύων κινητής τηλεφωνίας στις αστικές περιοχές. Στην Ελλάδα, η υπηρεσία δεδομένων μέσω δικτύων κινητής τηλεφωνίας παρουσίασε αξιοσημείωτη αύξηση κατά 69% το 2015 φθάνοντας τα 35,9 δισ. megabytes έναντι 21,2 δισ. megabytes το 2014.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη περιοχή δεν θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Μπορεί ακόμη να αξιοποιηθεί και από εταιρείες δορυφορικής επικοινωνίας, αλλά και για άλλες χρήσεις, όπως η σταθερή ασύρματη πρόσβαση.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων στη δημόσια διαβούλευση διαρκεί μέχρι 8 Σεπτεμβρίου. Σημειώνεται ότι μέχρι το 2020, ενδιάμεσος στόχος της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι η παροχή υπηρεσιών 5G να είναι εμπορικά διαθέσιμη τουλάχιστον σε μία μεγάλη πόλη σε κάθε κράτος-μέλος της Ε.Ε., ενώ μέχρι το 2025 θα πρέπει όλες οι αστικές περιοχές καθώς και οι σημαντικές οδικές αρτηρίες και οι σιδηρόδρομοι να έχουν συνεχή κάλυψη 5G.