ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 51,4% το πρώτο εξάμηνο για τον όμιλο «Τιτάν» με ώθηση από τις ΗΠΑ

28s19titan10

Σημαντική βελτίωση καταγράφουν τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου τσιμέντων «Τιτάν» κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο του έτους, καθώς η καθαρή κερδοφορία μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας αυξήθηκε κατά 51,4%, σε 13,9 εκατ. ευρώ, έναντι 9,2 εκατ. ευρώ κατά το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Αντίστοιχα, τα λειτουργικά κέρδη εμφανίζονται ενισχυμένα κατά 19% σε 142 εκατ. ευρώ, ενώ ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 773,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 6,9% συγκριτικά με το περσινό πρώτο εξάμηνο. Οι επενδυτικές δαπάνες του ομίλου ανήλθαν σε 72 εκατ. ευρώ, όντας υψηλότερες κατά 10,4 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Βασικός λόγος για την ανοδική αυτή πορεία είναι η αγορά των ΗΠΑ, όπου ο κύκλος εργασιών κατά το πρώτο εξάμηνο αυξήθηκε κατά 22,4% σε 456 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 77,2% σε 92,4 εκατ. ευρώ. Εν ολίγοις, η αγορά των ΗΠΑ ήταν υπεύθυνη για το 59% του κύκλου εργασιών του ομίλου και για το 65% της λειτουργικής κερδοφορίας.

Στον αντίποδα, η ζήτηση στην ελληνική αγορά τσιμέντου συνέχισε την πτωτική της πορεία και κατά τη διάρκεια του φετινού πρώτου εξαμήνου, ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης ορισμένων μεγάλων έργων κατά τους πρώτους μήνες του έτους, αλλά και της γενικευμένης καθήλωσης της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οι εξαγωγές παρέμειναν υψηλές, απορροφώντας το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό, η μητρική «Τιτάν» κατέγραψε ζημίες της τάξεως των 8,1 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 19,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, όταν όμως είχαν εμφανιστεί καθαρά κέρδη 20,6 εκατ. ευρώ από θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού.

Οι προοπτικές

Οσον αφορά τις προοπτικές του ομίλου για το υπόλοιπο του έτους, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, κυρίως λόγω της βελτίωσης των συνθηκών στην αγορά των ΗΠΑ, όπου η μελλοντική ανάκαμψη στηρίζεται στην αγορά κατοικίας, στα ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και στον κλάδο των δημοσίων έργων. Στην Ελλάδα, η ζήτηση αναμένεται να κυμανθεί σε ακόμα χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο του 2016, καθώς μετά την ολοκλήρωση των οδικών αξόνων, τα επόμενα έργα υποδομών παραμένουν στο στάδιο του σχεδιασμού, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να στηρίξουν τη ζήτηση δομικών υλικών, τουλάχιστον για το τρέχον έτος. Ταυτόχρονα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλή, παρότι έχουν κάνει την εμφάνισή τους ορισμένα έργα τουριστικού χαρακτήρα.