ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλαγή φρουράς στην Credicom χωρίς να αλλάζει ο σχεδιασμός

03s15sklr

Διοικητικές αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στην Credicom καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, διευθύνουσα σύμβουλος αναλαμβάνει η Αναστασία Σακελλαρίου, πρώην επικεφαλής του ΤΧΣ. Η κ. Σακελλαρίου θα αντικαταστήσει τον Ανθιμο Θωμόπουλο, ο οποίος φαίνεται ότι αποχωρεί από το εγχείρημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αλλαγή δεν επηρεάζει τον σχεδιασμό της μεγάλης επένδυσης που πραγματοποιεί η Atlas Merchant Capital στην Credicom, με στόχο τον μετασχηματισμό της σε τράπεζα εξειδικευμένη στην αναδιάρθρωση επιχειρήσεων. Ο διευθύνων σύμβουλος της Atlas –επενδυτικό σχήμα που επικεντρώνεται σε μακροχρόνιες επενδύσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα– Bob Diamond έχει δώσει μεγάλο βάρος για την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Credicom και την επιτυχία του εγχειρήματος. Στόχος είναι, στην αύξηση που θα πραγματοποιηθεί μετά το καλοκαίρι να συμμετέχουν ξένα χαρτοφυλάκια και επενδυτές, ενώ η Atlas θα καλύψει μεγάλο μέρος της αύξησης μετέχοντας ως στρατηγικός επενδυτής. Για τον μετασχηματισμό της Credicom έχουν ληφθεί όλες οι σχετικές εγκρίσεις από τις ελληνικές αρχές και τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, ενώ στόχος της τράπεζας είναι η αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, όχι μόνο αγοράζοντας τμήμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων της αλλά και ενισχύοντάς τες με νέα κεφάλαια.

Παράλληλα, θα διευκολύνει την είσοδο στρατηγικών επενδυτών, οι οποίοι θα μετέχουν όχι μόνο ως χρηματοδότες αλλά και στην αναδιάρθρωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι σήμερα το συνολικό ύψος των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων επιχειρηματικών δανείων ανέρχεται στο 44,7% του συνόλου και αντιστοιχεί σε «κόκκινα» δάνεια ύψους 41,7 δισ. ευρώ. Από αυτά εκτιμάται ότι ένα 50% με 60% εμφανίζει θετικό EBITDA (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) και με τους κατάλληλους χειρισμούς (κεφαλαιακή ενίσχυση, μακροπρόθεσμη αναχρηματοδότηση υποχρεώσεων, διοικητική ενίσχυση κ.ά.) μπορούν να διασωθούν και να επανέλθουν στο «πράσινο».

Σημειώνεται ότι στο διοικητικό συμβούλιο της Atlas Merchant Capital μετέχουν, μεταξύ άλλων, ο κ. Corrado Passera –πρώην διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής τράπεζας Intesa Sanpaolo, ο οποίος διετέλεσε και υπουργός της ιταλικής κυβέρνησης– και ο κ. Μιχάλης Κατούνας, επιτελικό στέλεχος της επενδυτικής τράπεζας QInvest, με έδρα το Κατάρ.