ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση θέσεων εργασίας σε μεγάλες εισηγμένες

05s10viom

Αύξηση των θέσεων εργασίας τουλάχιστον κατά 2.000 άτομα παρουσίασαν στη λήξης της χρήσης του 2016, σε σύγκριση με τη λήξη της χρήσης του 2014, οι 10 εισηγμένες εταιρείες στο Χ.Α. με τον μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων. Οι νέες θέσεις εργασίας που προέκυψαν είναι στη πλειονότητά τους πλήρους απασχόλησης και δημιουργήθηκαν μετά την ολοκλήρωση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τα προηγούμενα χρόνια και αφορούν κυρίως θέσεις στους τομείς πωλήσεων, στελεχών διοίκησης και κάλυψης θέσεων σε γραμμές παραγωγής. Συνολικά οι 10 μεγαλύτεροι εισηγμένοι εργοδότες στις 31 Δεκεμβρίου 2016 είχαν εμφανίσει να απασχολούν 36.040 άτομα, έναντι 34.082 άτομα στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρέθηκε η ΔΕΗ, η οποία σε επίπεδο μητρικής το 2016 απασχολούσε 10.607 άτομα έναντι 10.454 ατόμων το 2015 και 10.554 εργαζομένων το 2014. Στη δεύτερη θέση ήταν ο ΟΤΕ με 8.405 εργαζομένους, έναντι 6.924 εργαζομένων που απασχολούσε η μητρική εταιρεία στο τέλος της χρήσης του 2014. Ακολούθησαν η Jumbo με 4.256 εργαζομένους το 2016, το Ιατρικό Αθηνών με 2.710 εργαζομένους και η ΕΥΔΑΠ που απασχολούσε 2.297 εργαζομένους στη λήξη της παρελθούσης οικονομικής χρήσης. Την πρώτη δεκάδα των μεγαλύτερων εργοδοτών στο χρηματιστήριο συμπληρώνουν οι εξής εισηγμένες-μητρικές: Aegean Airlines (2.093 εργαζόμενοι), ΕΛΠΕ (1.937), Υγεία (1.278) και Πλαίσιο Computers που απασχολούσε 1.267 εργαζομένους στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Αν η εσωτερική αγορά δείξει αύξηση της ζήτησης στα επόμενα τρίμηνα, οι εταιρείες που πρωταγωνιστούν θα έχουν τον πρώτο λόγο στο να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας και μάλιστα χωρίς να μειώσουν τα περιθώρια της κερδοφορίας τους. Ιδιωτικοποιήσεις (αεροδρόμια, Ελληνικό κ.λπ.), τουρισμός και εξωστρέφεια αποτελούν τους βασικούς επιχειρηματικούς καταλύτες για το υπόλοιπο του 2017. Είναι παράγοντες που μπορούν να δώσουν επιπλέον ώθηση στην αύξηση της δραστηριότητας για τις επιχειρήσεις. Είναι δεδομένο ότι οι νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης δημιουργούνται κυρίως από τις εταιρείες με υψηλό δείκτη εξωστρέφειας. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές εισηγμένες από το λιανεμπόριο, τα τρόφιμα και τον ξενοδοχειακό κλάδο που ολοκληρώνουν φέτος παραγωγικές επενδύσεις και θα προσλάβουν νέους εργαζομένους.

Οσο το επενδυτικό ρίσκο (country risk) της χώρας θα μειώνεται τόσο οι επιχειρήσεις δεν θα διστάζουν να προσλαμβάνουν εργαζομένους, προσδοκώντας και σε βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης.