ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετικό σήμα από Moody’s για τα NPLs της Αττικής

11s10attc

Πιστωτικά θετική (credit positive) χαρακτηρίζει, σε έκθεσή του, την ολοκλήρωση της διαδικασίας πώλησης των «κόκκινων» δανείων της Attica Bank ο οίκος. Σύμφωνα με την εκτίμηση του αμερικανικού οίκου, ο pro forma δείκτης κεφαλαίων CET1 για την Attica Bank θα αυξηθεί κατά περίπου 200 μονάδες βάσης και θα διαμορφωθεί στο 16,3%, ποσοστό ανάλογο με αυτό των υπολοίπων ελληνικών τραπεζών.

Πρόσφατα, η Aldridge EDC Specialty Finance κατέβαλε το σύνολο του ποσού που προβλέπει η συμφωνία διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Attica Bank, αξίας 1,3 δισ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η τράπεζα μπορεί να προβεί σε ανάκληση αναγνώρισης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που έχουν τιτλοποιηθεί στο πλαίσιο της συναλλαγής και να αναγνωρίσει κέρδος 70 εκατ. ευρώ, ποσό που, μέσω των αποτελεσμάτων χρήσης, θα προσμετρηθεί ως κεφάλαιο Tier I στα κεφάλαιά της, καλύπτοντας πλήρως το ποσό που υπολειπόταν έως και σήμερα για την κάλυψη του δυσμενούς σεναρίου της άσκησης κεφαλαιακών αναγκών του 2015.

O οίκος αξιολόγησης υπενθυμίζει ότι η ΤτΕ υπολόγιζε το 2015 στα 857 εκατ. ευρώ το κεφαλαιακό έλλειμμα της Attica στο βασικό σενάριο και στο 1,02 δισ. ευρώ, στο δυσμενές σενάριο. H εκτίμηση για το βασικό σενάριο αναθεωρήθηκε στα 584 εκατ. ευρώ, ενώ για το δυσμενές ανήλθε στα 749 εκατ. ευρώ, για να ακολουθήσει τον Δεκέμβριο του 2016 η ανακεφαλαιοποίηση ύψους 681 εκατ. ευρώ. Η Moody’s επισημαίνει πως ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διαμορφώθηκε στο 14,3% στο τέλος του πρώτου 3μήνου 2017, από μόλις 6,1% το Μάρτιο 2015, ενώ εκτιμάται πως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής θα αυξηθεί περαιτέρω κατά 2%, στο 16,3%.

H Moody’s σημειώνει ότι 385 εκατ. ευρώ περίπου από τον CET1 της τράπεζας έχουν τη μορφή αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων (DTA), οι οποίες είναι επιλέξιμες για μετατροπή σε πιστώσεις αναβαλλόμενης φορολογίας σύμφωνα με τη νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του 2014. «Θεωρούμε την ποιότητα αυτού του κεφαλαίου της τράπεζας και την ικανότητά της να απορροφά τις ζημίες από δάνεια, ως αδύναμη, λόγω της χαμηλής φερεγγυότητας της Ελλάδας (Caa2, θετικό outlook). Η ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων παραμένει βασική πρόκληση για την Attica Bank, τη μικρότερη εμπορική τράπεζα της Ελλάδας, με μερίδιο αγοράς καταθέσεων περίπου 1%, δεδομένου ότι η οικονομική κρίση και η βαθιά ύφεση της χώρας έχουν επιδεινώσει σημαντικά τους δείκτες ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων των τραπεζών από το 2009», καταλήγει ο αμερικανικός οίκος.