ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αλλάζουν οι εργασιακές σχέσεις στον ΟΛΠ με τον νέο κανονισμό

24s10olp

Τέλος στις 37,5 ώρες εργασίας την εβδομάδα και τις επιπλέον έξι μέρες αδείας ετησίως όπως και σε άλλες χαριστικές προβλέψεις, που ίσχυαν, βάζει ο Νέος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.

Ο νέος κανονισμός, που θα τεθεί σε ισχύ αφού εγκριθεί από την Επιθεώρηση Εργασίας, αποτελεί προϊόν των διαπραγματεύσεων της νέας διοίκησης της εισηγμένης με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, που έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών του ΟΛΠ.

Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε να συνυπολογίζεται στις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας και η εργασία κατά τα Σαββατοκύριακα –λόγω της επταήμερης φύσης της λειτουργίας του λιμανιού– και να λαμβάνουν ως αντιστάθμισμα ρεπό όσοι έχουν βάρδιες αυτές τις δύο μέρες. Δηλαδή, η εργασία τα Σάββατα, τις Κυριακές ή τις αργίες δεν θεωρείται υπερωριακή απασχόληση, εφόσον συμπεριλαμβάνεται στον νόμιμο εβδομαδιαίο χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου. Οι ώρες κανονικής ημερήσιας απασχόλησης του προσωπικού ορίζονται σε 8 και κανονικής εβδομαδιαίας εργασίας σε 40.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε. κάπτεν Φου Τσενγκίου δηλώνει πως «ο νέος κανονισμός ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εταιρείας και ενισχύει τις προσπάθειες για τη μετεξέλιξη της ΟΛΠ Α.Ε. σε έναν ευέλικτο και δυναμικό οργανισμό».

Να σημειωθεί πως σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις και για την επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας –αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του επόμενου μήνα–, οι οποίες διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι στιγμής σε συναινετικό κλίμα.